23948sdkhjf

Alcoa protesterer mot foreslått endring i C02-kompensasjonen

Alcoa er svært skuffet over at den norske regjeringen har foreslått å heve kvoteprisgulvet i CO2-kompensasjonsordningen for andre år på rad, noe som vil påvirke selskapets aluminiumsverk i Mosjøen og på Lista negativt.

Regjeringen foreslår i budsjettforslaget for 2024 en ytterligere svekkelse av CO2-kompensasjonen ved å nær doble kvoteprisgulvet for CO2 fra 200 kr/tonn, som ble innført i 2022, til 375 kr/tonn for 2023.

Slår inn på norske strømpriser

CO2-kompensasjonen er en delrefusjon av tilleggskostnader norske industribedrifter, inkludert Alcoa, pådrar seg ved at prisen på utslippskvoter i EUs kvotehandelssystem slår inn på norske strømpriser.

Alcoa minner om at CO2-kompensasjon er en delrefusjon for det industrien betaler for europeiske kraftprodusenters utslipp. Slike kostnader er det ingen av våre konkurrenter utenfor EU som har. Når CO2-kompensasjonsordningen strammes inn svekkes den internasjonale konkurranseevnen vår og faren for karbonlekkasje øker.

Den fulle konsekvensen av regjeringens forslag er fortsatt under vurdering, men vil ha en svært negativ økonomisk effekt for Alcoa. Så sent som i 2022 måtte Alcoa Lista stenge en tredel av sin primæraluminiumskapasitet på grunn av uoverkommelige energikostnader.

Svekket forutsigbarhet

Alcoa mener at den foreslåtte endringen i  CO2-kompensasjonsordningen vil svekke forutsigbarheten og troverdigheten til norsk industripolitikk, true konkurranseevnen til norsk prosessindustri og begrense industriens investeringslyst i Norge.

Alcoa protesterer mot den foreslåtte endringingen i CO2-kompensasjonen og vil tilkjennegi våre synspunkt mot Stortinget, som er forventet å vedta endelig statsbudsjettet i desember.

Kilde: Pressemelding fra Alcoa

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063