23948sdkhjf

Innskjerpelse av stål- og jernprodukter fra Russland - Astrup tar grep

Med virkning fra 30. september har regjeringen innført et strengere importregime på stålrprodukter fra Russland.

Innskjerpingen av sanksjonene mot Russland etter landets krigføring mot Ukraina, innebærer at norske importører også må vite hvor råvarene til stålet har sin opprinnelse fra. Dersom disse kommer fra Russland eller Belarus, vil det være forbudt å innføre stålet til Norge.

Astrup med egenerklæring

I den forbindelse har Astrup fremmet sin egen erklæring for stål og råvarer produsert i Russland og Belarus. Begge landene er omfattet av de skjerpede kravene der EU har gått foran.

- For vår del innebærer dette at vi må være enda mer observante enn tidligere på hvor både stålet og råvarene kommer fra. Vi har derfor laget en egenerklæring på at vi ikke skal ta imot produkter som kommer fra de to landene. Det betyr at våre leverandører også må ha klarert at verken stål eller råvarer kommer fra Russland eller Belarus, sier adm. dir. Thomas Engen i Astrup til Metalsupply.

I realiteten betyr dette at Astrups leverandører også må ha en slik erklæring. Nylig ble en transport med stål fra en polsk leverandør stanset på grensen til Norge fordi en slik egenerklæring ikke forelå. Transporten kunne, ifølge Engen, gå videre etter at en slik erklæring ble framskaffet.

Må velge leverandører med omhu

Han sier at det er noen få av Astrups leverandører i Europa som blir rammet av innskjerpelsene. Disse kan ha russiske og belarussiske råvarer i sine leveranser. Dette må nå Astrup ta hensyn til når de skal velge leverandører.

-Dette dreier seg om noen få leverandører, og i det store bildet vil det trolig ikke bety noe stort problem for oss. Men dette har kommet veldig brått på og en del leverandører, særlig lagerholdere, har ikke dokumentert at de kan etterleve dette direktivet enda. Men vi støtter selvsagt sanksjoner som rammer russisk og belarussisk industri, som igjen kan føre til at krigen i Ukraina blir vanskeligere å føre, sier Engen videre.

Han kan også legge til at Tyrkia ser ut til å kunne være et nytt transittland for russisk stål, og at man derfor må være ekstra oppmerksom på stål som kommer fra nettopp dette landet.

Metaller utelatt

De nye sanksjonene gjelder ikke alle former for metaller. Blant annet er aluminium og andre metaller unntatt sanksjonene, samt enkelte stålprodukter som kommer senere.

- Hvorfor er det slik, tror du?

- Jeg vet ikke, men skal jeg komme en kvalifisert gjetning så kan det være at EU fortsatt er så avhengig av noen russisk råvarer at det ikke kan være sanksjonert, svarer Engen.

Astrup besluttet å stoppe all import fra Russland våren 2022, også for produkter som ikke var omfattet av sanksjonene. I egenerklæringen fra selskapet heter det videre at «de fra 30. september 2023 vil de heller ikke importere jern- og stålprodukter i henhold til de nye sanksjonene og kan bekrefte at de vil innhente tilsvarende egenerklæringer fra sine leverandører».

Det var mandag denne uka at regjeringen kom med en pressenmelding om de nye sanksjonsreglene mot Putin.

I tredjeland

– Norge står sammen med Europa i reaksjonen på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina. I solidaritet med Ukraina har vi sluttet opp om alle EUs sanksjonspakker. Den ellevte sanksjonspakken har som mål å styrke de eksisterende sanksjonene og å slå ned på omgåelsen av dem. Det er viktig, for det haster med å bremse pengestrømmer som Russland bruker til å finansiere den brutale angrepskrigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i pressemeldingen.

I pressemeldingen presiseres blant annet følgende:

«Krav til at importører av visse jern- og stålprodukter som er bearbeidet i et tredjeland skal fremlegge dokumentasjon på opprinnelsesland for innsatsvarene/-faktorene (§ 17e)».

Her kan du se hvilke jern- og stålprodukter som er omfattet av de nye sanksjonene.

 

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093