23948sdkhjf

Hurtigutbygging av Delta 2

Statoil har sammen med partnerne levert plan for utbygging og drift for Delta 2-feltet i Nordsjøen.
Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel, overleverte planen til olje- og energiminister Ola Borten Moe i siste uke.
Utbyggingen inngår i Statoils portefølje av hurtigutbygginger.

– Delta 2 er et nytt viktig steg for Statoil og vår satsing på hurtigutbygginger. Fast track-prosjekter bidrar betydelig til Statoils egenproduksjon og vil innen utgangen av 2014 gi 100.000 fat oljeekvivalenter daglig, sier Aasheim.

Utvinnbare reserver i Delta 2 er beregnet til 77 millioner fat oljeekvivalenter og vil på platå produsere 18.000 fat oljeekvivalenter pr. døgn. Estimerte investeringskostnader er 7,4 milliarder kroner, og planlagt produksjonsoppstart er innen utgangen av 2014.

Målet med Statoils hurtigutbygginger er å realisere ressurser gjennom å benytte eksisterende infrastruktur mens den ennå er tilgjengelig, såkalte tidskritiske funn.

Konseptet egner seg for å gjøre begrensede funn lønnsomme å utvikle. Det handler om feltnær leting, standardisering av utstyr, forenklede arbeidsprosesser, god kompetanse og organisasjon.

– Delta 2 er den ellevte hurtigutbyggingen Statoil gjør en investeringsbeslutning på. Uten fast-track-konseptet ville flere av funnene som nå bygges ut ha vært ulønnsomme, sier Aasheim.

For fast track-prosjektene er gjennomføringstiden halvert sammenlignet med ordinære prosjekter. Tett samarbeid med partnere, myndigheter og leverandører er et viktig bidrag til den raske gjennomføringstiden.

– En annen viktig årsak til at vi har klart å få prosjektene i produksjon med gode HMS-resultat innenfor planlagte tids- og kostnadsrammer er at vi har valgt å sette ressurser inn i prosjektene på et tidlig tidspunkt.

– Vi har ønsket å ha kontinuitet gjennom flere av prosjektene. På den måten utvikles gode team over tid, og dette er noe vi tar med oss inn i neste fase med Delta 2, sier Aasheim.

Delta 2 skal bygges ut med to havbunnsrammer. Brønnstrømmen transporteres i rør til Oseberg Feltsenter, og vil bli viktig for den totale produksjonen på Oseberg.
Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094