23948sdkhjf

Kongsberg Gruppen og TGS inngår samarbeid

TGS og Kongsberg Gruppen har inngått et strategisk samarbeid om utvikling av integrerte data- og digitaliseringsløsninger for havvindindustrien.

Målet med partnerskapet er å tilrettelegge for raskere skalering av havvind gjennom mer effektiv bruk av data og digitalisering.

Samlet installert kapasitet innen havvind forventes å mer enn firedobles globalt mellom 2023 og 2030. For å støtte og muliggjøre slik vekst har TGS og Konsgberg Gruppen (KOG) inngått intensjonsavtale om samarbeid for utvikling av løsninger for havvind, og i fellesskap engasjere ledende havvindutviklere.

Havvind en nødvendighet

Havvindindustrien har potensiale for eksponentiell vekst, og forventes å bli et avgjørende bidrag til den økte andelen fornybar energi som er nødvendig for å redusere klimautslippene i tråd med globale mål for 2030 og 2050. For å nå denne ambisjonen, må prosessen med lokalisering, feltevaluering og feltutvikling effektiviseres. For å møte dette behovet, har TGS og KONGSBERG som mål å kombinere data av høy kvalitet med effektive digitale løsninger – som er mer tilgjengelige, modulære, skalerbare og støtter et åpent økosystem.

Samarbeid om effektiv databruk for digitalisering av havvind
TGS og KOG er ledende innen sine respektive domener knyttet til havvind. TGS er verdensledende på innsamling, forvaltning, behandling og analyse av energidata. KONGSBERG innehar ledende posisjoner innen sensorer, marin robotikk, automasjon, industrielle digitale tvillinger og samhandlingsverktøy.

- Dette strategiske samarbeidet vil nyttiggjøre seg vår felles ekspertise til å levere høykvalitetsdata og digitale løsninger for havvindindustrien. Sammen er TGS og KOG unikt posisjonert for å muliggjøre reduserte utviklings- og installasjonskostnader, kortere ledetid og bedre driftsytelse gjennom alle livsfaser til havvindprosjekter – fra lokalisering til drift av havvindparker. Dette partnerskapet er enda en milepæl i vårt engasjement for å tilby avanserte løsninger for datatilgjengeliggjøring og databasert innsikt for raskere og bedre beslutningstaking, sier Kristian Johansen, administrerende direktør i TGS.

Felles ambisjon

- Vi har en felles ambisjon med TGS om at mer effektiv bruk av data og digitalisering vil være en nøkkel til raskere skalering av havvind. Vi tror at kombinasjonen av høykvalitetsdata med våre markedsledende digitale løsninger for energiselskaper vil hjelpe utviklere til langt bedre samhandling og økt produktivitet. Dessuten vil «digital by design»-feltutvikling skape grunnlag for et bredere applikasjonsøkosystem, og slik muliggjøre stadig flere verdiøkende løsninger for havvindutviklere, understreker Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

Globale posisjoner og ambisjoner innen havvind

Siden 2021 har TGS aktivt utviklet nye posisjoner for sine energidataløsninger overfor fornybarindustri, karbonfangst og -lagring, både via strategiske partnerskap, organiske initiativer og oppkjøp. TGS’ havvindløsninger inkluderer markedsdata fra 4C Offshore, innhenting av vind- og havmiljødata, havbunns- og undergrunnsdata, og tilhørende løsninger for datahåndtering og -analyse. TGS har i dag en kundeportefølje på mer enn 450 selskaper innen havvind.

Kongsberg Gruppen har vært en del av offshore fornybarindustrien siden oppstarten, hovedsakelig gjennom skipsdesign og marine systemer fra Kongsberg Maritime, og sensorer og datainnhentingsløsninger for havmiljø og undervannskartlegging fra Kongsberg Discovery. Kongsberg Renewables Technologies ble etablert i 2022 for å ytterligere styrke konsernets vekst innen fornybarindustrien gjennom strategiske partnerskap, organiske initiativer og oppkjøp. Kongsberg Digital sikret nylig majoritetseierskap i FutureOn, som tilbyr en skybasert plattform for offshore energi feltutvikling (FieldTwin), som leverer digitale arbeidsflater med tilgang til distribuert data, ledende industriprogramvare og datavisualisering. KOG har i dag årlige inntekter på mer enn 200 m EUR fra havvind.

Kilde: Pressemelding fra Kongsberg Gruppen

KLIKK for alle artikler i Oppkjøp og samarbeid.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094