23948sdkhjf

– Noen av dere elever vil bli skadet på jobb

Luna etterlyser bedre opplæring innen verktøysikring i fagopplæringen.

Nylig fikk elevene ved i VG1 Bygg og Anleggsteknikk på Skedsmo videregående skole besøk av Jørgen Johansen som er ekspert på verktøysikring.

Til daglig jobber han som produktansvarlig i Luna Group Norge og har engasjert seg i temaet i flere år. 

Nyttig opplæring

Det var satt av en halv skoledag til temaet verktøysikring. Lærer Trond Bakke Johnsen mener det er svært nyttig med besøk av produktsjefen i Luna.

– Det er utrolig viktig at de som går ut fra fagopplæring på videregående har et bevisst forhold til sikkerhet på arbeidsplassen. Vi er svært gode på det grunnleggende som HMS og det som kalles Sikker jobbanalyse, men egensikring av håndverktøy har ikke alltid vært prioritert. Vi er glad for at vi får hjelp til å endre på dette, sier Bakke Johnsen.

– Burde vært obligatorisk

Jørgen Johansen er imponert over at Skedsmo vgs på eget initiativ løfter verktøysikring for elevene, og mener det er urovekkende at elever kan gå ut av fagopplæring og inn i praksisperioder uten å ha berørt tematikken for god verktøysikring.


Viktig tiltak: Jørgen Johansen demonstrerer bruk av verktøysikring for elevene ved Skedsmo vgs. 

– Det er to årsaker til at verktøysikring burde vært obligatorisk. Den første er at det helt enkelt stilles høye krav til dette på arbeidsplassene, og da bør det inn i opplæringa. Den andre grunnen er jo at det er svært mange som skader seg ved at verktøyene ikke sikres på en god måte, sier Johansen og fortsetter:

– Når vi vet hvor mange skader som kommer av dårlig verktøysikring, er det merkelig at ikke utdanningsmyndighetene ikke legger dette inn som obligatorisk emne for elevene med yrkesfaglig opplæring i videregående, sier eksperten. 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2021 ble registrert 2978 ikke-dødelige arbeidsskader i bygg- og anleggsnæring.

Dette er en økning på om lag 500 fra året før, og det høyeste tallet som er registrert i denne statistikken som strekker seg tilbake til 2014. Også skaderisikoen per 1000 sysselsatte viste en betydelig oppgang. Støt eller treff av gjenstand er den nest hyppigste ulykkestypen, med 590 registrerte tilfeller. 

En viktig del av arbeidsdagen

To av elevene som går VG1 er Mats Aronsen og Mathias Riseth. De satte stor pris på at temaet løftes.

– Når man går inn på en arbeidsplass legger man fort merke til hvor viktig det er å sikre verktøyene du jobber med. Det er regler for hvordan vi bruker verktøyet, og regler for hvordan de skal behandles når de ikke er i bruk. Å ha dette som en del av utdanningen er jo helt naturlig, mener Aronsen.

Riseth er enig, og skjønner lite av at verktøysikringen ikke er obligatorisk for alle som tar bygg og anlegg.

– Vi er heldige som har dette som tema. Det er jo egentlig forferdelig at det ikke er en del av kompetansemålene våre. Verktøysikring er en del av det som bli arbeidshverdagen vår, og da bør det være en del av utdanningen også.

Lærer Trond synes det er veldig bra at elevene hans får dette inn allerede før de skal ut i arbeidslivet.

Kommer gjerne på besøk: Jørgen Johansen i Luna ønsker å skape økt bevissthet om bruken av verktøysikring. 

– For folk på min alder er liksom løpet kjørt. Å lære bort dette til den yngre garde er enklere enn å lære det bort til folk som meg.

Kan få fatale konsekvenser

Verktøysikring skjer ofte ved at en innfestingskomponent kobles til verktøyet. Det skal videre kobles til en snor eller wire som festes i brukeren eller til en fast installasjon.

– Sikring av verktøy og utstyr kan redde liv. Fallende verktøy fører dessverre i alt for stor grad til alvorlige personskader eller dødsfall. Ved manglende bruk av verktøysikring setter du både deg selv, dine kolleger og medarbeidere i fare, forklarer Jørgen Johansen.

– Mange forstår ikke kraften som skapes når en gjenstand mistes fra stor høyde. Resultatet av nedslaget blir stort, selv om gjenstanden veier lite. Noen av disse elevene kommer til å skade seg på jobb - kanskje alvorlig.

For eksempel kan en gjenstand som veier mindre enn 100 gram, utløse katastrofale konsekvenser hvis det faller fra stor høyde. Treffer gjenstanden et menneske, kan det i føre til alvorlige skadelige eller i verste fall dødelig utfall. 

Følger nøye med: Både elever og lærer følger nøye med når produktansvarlig Jørgen Johansen i Luna Norge viser verktøysikring. 

Stiller oss til disposisjon

– Vi stiller oss til disposisjon for å få en større bevissthet rundt temaet. Vi kommer gjerne til skoler for å snakke med elever og lærere. Det elever selv kan gjøre, er å starte en dialog med lærere om verktøysikring og verdiene rundt dette. De som arbeider i bransjen kan hjelpe til med å belyse risiko og konsekvensen med fallende verktøy, avslutter Johansen i Luna Group Norge.

Kilde: Pressemelding fra Luna Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078