23948sdkhjf

Fant uventet store mengder med ammunisjon i Mjøsa

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har nå påvist langt større mengder dumpet aluminium i Mjøsa enn det man tidligere har trodd.

I tillegg er et område av bunnen dekket av rundt 1000 Sidewinder-missiler.

Det skriver FFI på sine hjemmesider.

I en årrekke prøveskjøt Raufoss fabrikker luft-til-luft-missilet Sidewinder fra Fjellhaug, et stykke sør for Skreia på Toten. Utskytingsstedet ligger i en bratt skråning rett ved fylkesveg 33. Her suste de om lag tre meter lange rakettene av gårde i retning Stange, på andre siden av Mjøsa.

De landet i vannet fire til seks kilometer fra utskytingsrampen. Vingene på missilene gjorde at så å si alle sank loddrett ned i mudderbunnen, på 3-400 meters dyp. Her står de fortsatt, tett i tett og godt synlige på bildene som FFIs undervannsfarkost Hugin fanget under sitt lange tokt på denne delen av Mjøsa i fjor høst.

Liten miljørisiko

– Selv om vi langt ifra er ferdige med arbeidet vårt, er vi rimelige trygge på at disse missilene bare utgjør en liten miljørisiko. Det er trulig ikke sprengstoff i dem. I praksis er dette en stor samling tomme aluminiumsrør.

Det sier sjefsforsker Petter Lågstad ved FFI. Torsdag 4. mai deltok han på NTNUs Ocean Week-arrangement på Gjøvik. Her var han for å fortelle om det man til nå vet etter det omfattende undervannstoktet ved Toten og sør for Helgøya i fjor.

Undervannsdrone: Kongsberg-bygde Hugin undervannsdrone ble brukt i arbeidet med å kartlegge ammunisjonsforekomsten i Mjøsa. Foto: Øyvind Ødegård, NTNU

Sammen med arkeolog Øyvind Ødegård ved Vitenskapsmuseet har FFI-forskere funnet mye man tidligere ikke har visst om – blant annet en 10 meter lang, klinkbygd trebåt som ligger midt i dumpefeltet. Farkosten har samlet internasjonal interesse: Stammer den helt fra middelalderen?

Dumping fra ferja

Kartleggingen så langt viser også at dumpingen av ammunisjon har vært langt mer omfattende enn det man har visst. Områdene som er gransket på kryss og tvers ligger langs Mjøsas vestside. Fra Gjøvik og sørover forbi Skreia er det flere kjente dumpeområder. Her ligger ammunisjonsrester både fra Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Forsvaret.

Man har dumpet ammunisjon i stort sett hele Totenvika. Det samme gjelder den gamle ferjestrekningen mellom Gjøvik og Mengshol. Her ligger det en løype av dumpet ammunisjon. Det som skjedde, var at kasser med likt og ulikt fra Raufoss ble kastet over bord mens ferja var i vanlig rute - og med sivile trafikanter på samme dekk.

Mange missiler: Haleroret til Sidewinder-missil. Rundt 1000 slike finst på eit avgrensa område i Mjøsa, alle blei skotne ut frå land sør for Skreia. Foto NTNU

30 tonn på en dag

I Totenvika hadde fabrikken egne båter for dumping av ammunisjon. Også her er det funnet løyper av dumpet materiell. FFIs gransking har konsentrert seg om det som er dypere enn 50 meter. Men forskerne har grunn til å tro at det også finnes ammunisjon nærmere land.

– Det er blitt sagt at det er dumpa et sted mellom 100 til 200 tonn totalt, hovedsakelig ammunisjon til handvåpen, sier sjefsforsker Arnt Johnsen ved FFI.

– Samtidig har vi opplysninger som tilsier at det kanskje kan være 10 til 20 ganger så mye. Vi har kilder som sier at det kunne bli dumpet 30 tonn på en dag. Denne trafikken gikk i mange år, og funnene våre bygger opp under at mengden er langt over det som er blitt sagt.

Mann har ikke har funnet konkret dokumentasjon på type ammunisjon, mengde og dumpeplass.

Ammunisjonen kan for eksempel inneholde miljøskadelig kvikksølv, bly og kobber. Johnsen understreker likevel at disse stoffene vil lekke ut sakte i ferskvann, som følge av lav korrosjon. Dumpet ammunisjon langs Norskekysten vil derfor utgjøre en større miljørisiko, siden ammunisjonen allerede er i ferd med å bli brutt ned. 

– Det viktigste er nok ikke å få dette opp, men å overvåke situasjonen, sier han.

Mange tonn: Sjefsforskaerne Petter Lågstad (til venstre) og Arnt Johnsen ved FFI kan nå fortele mer om det man har funnet i dumpefeltene i Mjøsa etter toktet i fjor høst. Det kan blant annet dreie seg om flere 1000 tonn ammunisjon. Foto FFI

Ikke bomber

Like etter at undersøkelsene ble avsluttet i fjor, offentleggjorde NTNU og FFI videobilder som en fryktet viste udetonerte bomber fra krigen.

– Vi er nå helt sikre på at dette ikke stemmer. Bildene viser halepartiet til Sidewinder–missilet, sier Petter Lågstad.

– Missilet blei lansert i USA i 1956, og produsert på Raufoss i en årrekke fra starten av 1960–tallet Dette var et våpen laget for fly som F-96D/K Sabre,  Starfighter og også F-16.

Han regner med at FFI-rapporten om dumpingen i Mjøsa er klar i løpet av høsten.

 

Kilde: Forsvarets Forskningsinstitutt

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078