23948sdkhjf

Sjøforsvaret får nytt system for minerydding fra Kongsberg Gruppen

Det norskutviklede konseptet er billigere, mer effektivt og mer miljøvennlig enn dagens løsning.

Å rydde farvannene langs kysten for miner er viktig for at vi skal kunne seile egne fartøyer, men også for at Norge kan motta allierte forsterkninger.

I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt frem i dag, bevilger regjeringen 36 millioner for å forberede innfasing av et nytt maritimt minemottiltakssystem. Anskaffelsen har en total kostnadsramme på 4,4 milliarder kroner. Kongsberg Gruppen er valgt som hovedleverandør.

Ubemannet minesveip

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) startet en konseptstudie allerede i 2010. Siden 2015 har FFI jobbet med teknologiutvikling til det nye systemet sammen med Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og norske teknologibedrifter.

– Hovedhensikten med systemet er å finne og uskadeliggjøre miner uten å dra personell inn i det minelagte området, forklarer forskningsleder Morten Nakjem.

Systemet består av autonome ubåter, ASVer (autonome overflatefartøyer) og bemannede støttefartøyer.

  • Ubåtene kartlegger havbunnen autonomt med avanserte sensorer.
  • ASV-ene trekker minesveip som i dag trekkes av store bemannede båter.
  • Operasjonen styres fra et bemannet støttefartøy. Herfra kan man sette ut fjernstyrte farkoster for å uskadeliggjøre miner.
  • Systemet kan også opereres fra land.

Billigere og mer klimavennlig

Både støttefartøyene og de autonome båtene får hybrid fremdrift, og kan kjøre rent elektrisk i visse operasjoner. Dette gjør at de blir vanskeligere å oppdage for minene, og har lavere utslipp. FFI har beregnet CO2 utslippene fra systemet til ca. 1/12 av tilsvarende kapasitet basert på tradisjonelle mineryddingsfartøy.

Avanserte sensorer: For å kunne kjøre autonomt er ASV-ene utstyrt med avanserte sensorer. De må blant annet kunne oppfatte hva som skjer rundt seg, følge reglene for sjøtrafikk og klare å planlegge sin egen rute. Bildet er fra en test utenfor Horten høsten 2023. De autonome båtene som skal brukes operativt blir ca. 20 meter lange, omtrent dobbelt så store som de du ser på bildet. Foto: Anders Halvorsen Fehn, FFI.

Løsningen er lage med hyllevarekomponenter og FFI-utviklet teknologi. Systemet er modulært og skalerbart, det vil si at det kan bygges ut og utvides med nye farkoster og ny teknologi ved behov.

– Takket være forskningsarbeidet som er gjort siden 2010, har vi klart å realisere et konsept for en langt lavere kostnad enn vi kjenner fra tilsvarende anskaffelser internasjonalt, sier forskningssjef Håkon Storli Andersen ved FFI.

– Forskning og utvikling (FoU) sees ofte på som en utgift. Dette prosjektet viser at FoU i en tidlig fase av materiellanskaffelser er en investering som gir avkastning.

Viktig for Forsvaret å få dette til

FFIs jobb nå blir å overføre teknologi og autonomi til Kongsberg og annen industri, og bidra til å gjøre systemet klar til operativ bruk.

Andersen mener anskaffelsen danner grunnlag for å innføre autonome, modulære systemer også i andre deler av Forsvaret.

– Derfor er det ekstremt viktig at Forsvaret lykkes med anskaffelse og operasjonalisering av nytt maritimt minemottiltakssystem, sier han.

Kilde: Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11