23948sdkhjf

Innovasjon Norge støtter Almas miljøteknologi for nullutslippsfartøy

Innovasjon Norge innvilger Alma Clean Power AS i Bergen et miljøteknologitilskudd på inntil 49 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle ny teknologi for å muliggjøre nullutslipp i havgående fartøy.

- Dette er et viktig prosjekt for grønn omstilling og for å bidra til målet om 50 % utslippskutt i internasjonal skipsfart, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Shipping står for ca. 2,5-3 prosent av verdens klimagassutslipp. Alma har flere pågående utviklingsprosjekter med formål om mer miljøvennlig maritim transport. Prosjektet som nå får delvis finansiering fra Innovasjon Norge skal utvikle og levere energisystem basert på høytemperatur brenselceller for bruk i havgående fartøy. Brenselcellene skal ha høy effektivitet, bygges i et kompakt system og skal kunne benyttes på ulike typer brensel - ammoniakk, metanol eller andre hydrogenbærere.

Avgjørende tilskudd

- Tilskuddet fra Innovasjon Norge er avgjørende for at vi nå kan gjennomføre et pilotprosjekt med kunder som skal ta løsningen i bruk. Dette vil være et viktig prosjekt for å utvikle kjerneteknologien til Alma, og for å bidra til industrialisering og kommersialisering, sier Bernt Skeie, CEO i Alma Clean Power AS.

Alma ble etablert i Bergen i 2021 og har bygget opp et solid kompetansemiljø med 30 ansatte. Det må gjennomføres et betydelig sertifiseringsløp for godkjenning av løsningen for bruk i skip. FoU-prosjektet er planlagt over 3 år med en total kostnadsramme på 163 millioner kroner. Løsningen skal nå testes som pilot, og dersom teknologiutviklingen lykkes vil neste fase være etablering av fullskala fabrikk i 2026.

Betydelige miljøeffekter

Dette prosjektet har betydelige positive miljøeffekter, potensiale for verdiskaping i Norge og internasjonalt markedspotensiale for en teknologi som kan bidra til nullutslippsfartøy, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kilde: Innovasjon Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.08