23948sdkhjf
Del siden
Kurs

Bli HMS Verneingeniør

Periode(r)
Løpende opptakelse

Som HMS Verneingeniør vil du kunne jobbe med HMS på strategisk og operativt nivå i alle bransjer, både i private og offentlige virksomheter, samt i virksomheter som leverer HMS-tjenester. Tradisjonelt har du ansvar for å sikre at bedriften driver et godt og effektivt forebyggende arbeid med HMS (Internkontroll), og at det settes inn nødvendige tiltak for å følge opp og nå bedriftens HMS-mål.

En HMS Verneingeniør har typisk ansvar for å utarbeide, lede og følge opp at det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll) ivaretas på tilfredsstillende måte. I rollen ligger det også stor delaktighet i å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og verne det ytre miljø mot forurensning, samt foreslå tiltak og løsninger som er kunnskapsbasert og i tråd med gjeldene HMS-regelverk. Kort fortalt bidrar en HMS Verneingeniør aktivt og målrettet til at virksomheten realiserer sine HMS-mål og jobber kontinuerlig med forbedring av sine HMS-prestasjoner og en god HMS-kultur.

Som HMS Verneingeniør skal du også kunne veilede arbeidsgiver, medarbeidere og andre aktører i det systematiske HMS-arbeidet og lede etablering, implementering og oppfølging av ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø i henhold til lovkrav og internasjonale standarder.

Vernerunder, risikovurderinger, sikker-jobb-analyser, oppfølging av risiko for uønskede hendelser og jobbe for kontinuerlige forbedringer, samt opptre som proaktiv pådriver, rådgiver og inspirator innen HMS er også tradisjonelt sett inngå som en del av dine arbeidsoppgavene. 

Hvorfor bli HMS Verneingeniør?
Velger du å bli HMS Verneingeniør fra HMS Verneingeniørskolen, får du solid og helhetlig forståelse for HMS-forhold, HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid.

Du vil dermed kunne lede bedriften din mot å realisere HMS-mål, kontinuerlig forbedring av HMS-prestasjoner og utvikling og vedlikehold av en god HMS-kultur.

Du står igjen med et meget godt læringsutbytte, som er direkte overførbart til din egen arbeidshverdag, etter at å ha fullført 6 obligatoriske moduler og en prosjektoppgave.

HMS Verneingeniørskolen har flere utdanningsløp. Du kan også utdanne deg til HMS-koordinator eller HMS-leder.
Ønsker du mer informasjon, kan du finne dette her: HMS Verneingeniørskolen

 

Undervisnings adresse

Oslo
Norge

Send til en kollega

0.047