23948sdkhjf

204 000 sysselsatte tilknyttet olje- og gassnæringen

Olje- og gassnæringen skaper ringvirkninger og trygge arbeidsplasser i store og små kommuner over hele landet. Det viser en ny rapport fra Menon Economics.

- Vi er en industri for hele landet. I rapporten ser vi at antall sysselsatte i industrien er 204 000, og at de er sysselsatt over hele landet. Vi legger bak oss noen tøffe år med pandemi, da er det godt å se at antall sysselsatte har holdt seg stabilt siden 2019. De midlertidige skatteendringene sikrer arbeidsplasser i leverandørindustrien og bidrar til å opprettholde aktivitet, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.

90 000 i leverandørnæringen

Den samlede betydningen av aktiviteten i petroleumsindustrien i 2021 er beregnet til om lag 204 000 sysselsatte. Av disse er 25 000 sysselsatte hos operatører og partnere, 90 000 sysselsatte i den spesialiserte leverandørnæringen og 89 000 sysselsatte i resterende ringvirkningseffekter. Samlet tilsvarer dette rundt 10 prosent av den samlede private sysselsettingen.

- Dette viser hvor viktig næringen er i hele landet. Det er godt kjent at Rogaland har mange oljerelaterte jobber, men også fylker som Vestland og Viken har betydelig sysselsetting fra petroleumsindustrien, fortsetter Eriksen.

Også i hovedstaden er næringen viktig:

- I Oslo sysselsetter olje og gassnæringen om lag 16 300. I tillegg får kommunen samlet sett rett over 5 milliarder kroner fra næringen gjennom overføringer og personskatt. Dersom vi ser for oss at kommunen utelukkende bruker midlene skoleplasser for eksempel ville det tilsvart mer enn 3700 skoleplasser i offentlig grunnskole, Dette er ingen nøyaktig vitenskap, men gir et godt bilde på hvor store inntektene er for hver kommune, forteller Eriksen.

Milliarder kroner til fylker og kommuner 

Totalt finner Menon Economics at de petroleumsrelaterte inntektene i fylkene og kommunene var på om lag 370 milliarder kroner i 2021. 

 – Oversikten viser at olje- og gassinntektene er svært viktig for alle kommunenes velferdsnivå, skole, barnehage og eldreomsorg. Vi skal fortsette å bidra med arbeidsplasser og verdier til fellesskapet også i årene fremover. Da vil det være viktig med forutsigbare rammebetingelser og fortsatt tilgang til nytt areal, avslutter Eriksen.

Kilde: Pressemelding fra Offshore Norge

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094