23948sdkhjf

Markant økning i anslaget for oljeinvesteringene i 2023

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 187,8 milliarder kroner i 2023. Dette er hele 26 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringsområdet feltutbygging står for nesten hele oppgangen i anslaget.

Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Det ble levert PUD på hele 16 prosjekter sent i november og i desember. Disse er derfor nå kommet med i undersøkelsen. Investeringsanslaget for 2023 indikerer nå en vekst på 18 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2022, gitt for et år siden, viser statistikken over statistikken over investeringer i olje og gass, indutri, bergverk og kraftforsyning.

Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB)

Tolkes med forsiktighet

Veksten som indikeres for 2023 bør tolkes med forsiktighet, siden det forventes å komme svært få nye utbyggingsprosjekter utover de som nå ligger inne i tellingen og som vil ha påløpte investeringer i år. Det er derfor grunn til å tro at anslagsutviklingen for 2023 i de neste målingene vil være langt flatere enn tilfelle var for anslagsutviklingen for i fjor (se figur 2 under). Slik sett kan det være mer hensiktsmessig i dette spesielle tilfelle å sammenlikne nåværende 2023-anslag med de endelige investeringene i 2022. Med dette som utgangspunkt blir den indikerte løpende veksten i år på 6,3 prosent.

De utførte investeringene i 2022 endte på 176,8 milliarder kroner. I løpende verdi utgjør dette en nedgang på 0,5 prosent sammenliknet med de utførte investeringene i 2021. Investeringene i 2022 ble 0,9 prosent høyere enn anslått i november i forrige undersøkelse.

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer.

Høye førstegangsanslag for 2024

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangsanslaget for 2024 oppgitt til 178,5 milliarder kroner. Dette er hele 36 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 1. kvartal i fjor.  

Nesten hele den indikerte veksten drives av at anslaget for feltutbygging er mer enn dobbelt så høyt som tilsvarende anslag for 2023, gitt for et år siden. Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. I Stortingets skattetiltakspakke, som ble vedtatt i juni i 2020 for å avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet tidlig i koronapandemien, gis det gunstig beskatning for alle utbygginger det leveres PUD på før utgangen av fjoråret. Det er bakgrunnen for at det ble levert svært mange PUD-er i fjor, de fleste av dem helt mot slutten av året. Det langt høyere førstegangsanslaget for 2024 nå enn i tilsvarende anslag for 2023 for et år siden kommer i stor grad som følge av at disse PUD- ene ikke var med i tellingen for et år siden, men er med i tellingen nå. Som figur 2 over viser har anslaget for 2023 økt mye siden førstegangsanslaget gitt for et år siden. Siden det ventes å bli levert få nye prosjekter de neste par årene er det lite trolig at anslagene for 2024 skal øke i samme grad som anslagene for 2023 har gjort det siste året. Derfor bør den indikerte veksten som anslås nå for 2024 tolkes med forsiktighet.

Les hele saken på SSBs hjemmesider her.

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

KLIKK for alle artikler i Offshore og havvind.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125