23948sdkhjf

Miljøskadelige metaller i Pasvikelva kraftig redusert

Det var 70-80 prosent mindre tungmetaller i Pasvikelva i 2021 enn de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble nedlagt, viser nye tall.

‒ Konsentrasjonen av nikkel i Pasvikelva gikk fra å være nesten tre ganger så høy som de anbefalte grenseverdiene de fem siste årene før smelteverket i Nikel i Russland ble stengt i 2020, til å være godt under grensen ett år etter at verket var stengt ned, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.  

Kilde til forurensning

Smelteverket i byen Nikel i Nordvest-Russland ligger bare noen kilometer fra grensen til Norge, og har i flere tiår vært en kilde til forurensing i de norske grenseområdene i Øst-Finnmark. 23. desember 2020 ble driften av smelteverket lagt ned. Nye tall fra Miljødirektoratets elveovervåkingsprogram viser at innholdet av de tre tungmetallene nikkel, kadmium og kobber i Pasvikelva var redusert med så mye som 70-80 prosent allerede i 2021, sammenlignet med de fem siste årene før smelteverket i Nikel ble nedlagt.  

Lå langt over anbefalte verdier 

For å beskytte fisk, krepsdyr og andre vannlevende organismer mot forgiftning er det satt internasjonale grenseverdier for hva man mener er akseptable konsentrasjoner av kjemikalier i ferskvann. Om man overskrider dette mye kan det medføre risiko ikke bare for vannlevende organismer, men også for eksempelvis fugl som spiser fisk, eller til og med for menneskers helse. De fem siste årene frem til 2020 var det i snitt nesten tre ganger så mye nikkel i Pasvikelva som den anbefalte grenseverdien. Kobber lå tidligere tett oppunder grensen, mens innholdet av dette tungmetallet i elva i 2021 var kommet langt under anbefalt grenseverdi. Kadmium var nesten helt forsvunnet fra elva.

‒ Resultatene fra Pasvikelva er svært positive, selv om det er viktig å understreke at det alltid er noe usikkerhet knyttet til resultater fra ett enkelt års undersøkelser. Vi vil følge opp med overvåking av forholdene fremover, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Det er ikke bare vannet som er blitt renere i Øst-Finnmark. En rapport fra tidligere i år viser at luftkvaliteten i området er den beste på et halvt århundre, etter at smelteverket i Nikel ble nedlagt.  

Klart bedre også i Alnaelva i Oslo 

Pasvikelva er en av 20 elver som overvåkes i Miljødirektoratets elveovervåkingsprogram.  Blant de øvrige elvene i programmet peker Alnaelva i Oslo seg ut med positive endringer. Det er registrert en betydelig nedgang i konsentrasjonen av de fleste metallene som er undersøkt i Alnaelva. Størst endring er det for bly, der konsentrasjonen i 2021 var lavere enn internasjonale grenseverdier, etter å ha ligget over fram til 2020.  

‒ Trolig er dette et resultat av mangeårige tiltak mot forurensing i denne delen av Oslo, som for eksempel bedre systemer for å hindre at forurenset vann fra industri og veier havner i elva, sier Ellen Hambro.  

Alle de øvrige elvene som blir overvåket hadde akseptabelt nivå av tungmetaller og miljøgifter.   

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
DNV-ansatte får milliard-bonus
Romsdal Processing stanser permitteringene
Rana Gruber vil forhøye kvaliteten på jernmalmen
Skipsfart: Flere grunnstøtinger i fjor
To riggkontrakter og samarbeidsavtale med Transocean
Kongsberg Maritime skal levere til tre tankskip
Andre Nordiske Medier
PlastForum NO
Maskinregisteret
Tungt

Send til en kollega

0.141