23948sdkhjf

Utslipp fra oljenæringen kan spores i Barentshavet

Forskerne har funnet spor av utslipp fra oljenæringen i Nordsjøen helt nord til Barentshavet.

Barium er et grunnstoff som finnes naturlig i havbunnen.

Men oljenæringen slipper også stoffet ut i havet i forhøyete konsentrasjoner – i det vi kaller produsert vann. 

Det skriver Havforskningsinstituttet.

Produsert vann er et av de største biproduktene ved olje- og gassproduksjon. Svært store volum slippes ut, slik at selv stoffer som finnes i lav konsentrasjon i det produserte vannet slippes ut i store mengder.

 – Produsert vann inneholder en rekke miljøgifter, og kan ha opptil flere tusen ganger høyere konsentrasjoner av barium enn i sjøvann, sier forsker Hilde Elise Heldal ved Havforskningsinstituttet (HI). 

Undersøkte nivåene i havbunnen 

For å finne ut om forekomsten av barium på havbunnen har økt som følge av utslipp fra oljenæringen, har forskerne studert hvor mye barium som fins i bunnsedimentene i forskjellige områder.  

Sedimenter er det store deler av havbunnen består av – små partikler og rester av døde dyr og planter avsatt over mange, mange år. I ulike lag, som en bløtkake, der det eldste laget er nederst og de nyere kommer oppå. 

Dataene er samlet inn gjennom kartleggingsprogrammet Mareano. Prøvene er hentet fra 243 forskjellige lokaliteter i Norskehavet og Barentshavet. 

For å finne områder med forhøyete barium-nivåer har forskerne først korrigert analyseresultatene for naturlige variasjoner. Så er dataene analysert ved hjelp av statistisk modellering.  

Fant forhøyede verdier på 73 av 243 stasjoner 

HI deltar i studien sammen med forskere fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

 – På 73 av 243 lokaliteter finner vi forhøyede konsentrasjoner av barium i de øvre sediment-lagene, sier forsker Hallvard Haanes ved DSA. 

Disse sediment-lagene er avsatt etter oljenæringens oppstart på 1970-tallet.

Forskerne fant blant annet forhøyede nivåer i viktige fiskeriområder som Lofoten og det vestlige Barentshavet.

Disse områdene har tidligere blitt utpekt som mulige problemområder av forskere som har modellert spredning av radium i norske havområder. 

Ingen trussel for kvaliteten på norsk sjømat 

– Det er viktig å understreke at dette likevel ikke er noen form for trussel mot kvaliteten på norsk fisk og sjømat. Nivåene av barium løst i sjøvann er langt under grensen for det som vil gi toksiske effekter. Vi vet også at marine organismer nær offshoreinstallasjoner ikke tar opp barium i noe særlig grad, sier HI-forsker Heldal.  

– Men det er viktig kunnskap for norsk forvaltning, spesielt for de som skal forvalte petroleumsvirksomheten i Norge.  

Kan bruke metoden til også å finne områder med radioaktivt radium

Studien på barium springer ut av forskningsprosjektet «NORM in Norwegian Marine Areas», der fokus var radium-226 og radium-228.

Dette er radioaktive stoffer som både finnes naturlig i det marine miljø og som blir sluppet ut i havet i forhøyete konsentrasjoner med produsert vann. 

Barium og radium er kjemisk svært like, og det kan trekkes paralleller mellom hvordan de to grunnstoffene oppfører seg i havet. 

– Kunnskapen vi nå har om barium kan også brukes til å si noe om hvordan radioaktivt radium kan spre seg og hope seg opp i det marine miljø, sier Haanes.

 

Kilde: Havforskningsinstituttet

KLIKK for alle artikler i Innovasjon og forskning.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Fra Alcoa Lista til Eramet Kvinesdal
Mange vil være med å bygge verdens første skipstunnel
TechnipFMC tildeles kontrakt for utbyggingen av tre felt på Utsirahøyden
Sveiseverksted konkurs etter 17 år
«Helge Ingstad»s skipssjef: - Alt sammen var mitt ansvar
19 ved Ekornes-fabrikk mister jobbene sine
Andre Nordiske Medier
PlastForum NO
Maskinregisteret
Tungt

Send til en kollega

0.125