23948sdkhjf

Aker BP leverer rekordmange utbyggingsplaner

Aker BP og partnere leverer i dag totalt 10 planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet (OED).

Med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner utgjør disse Aker BP-opererte olje- og gassprosjektene en av Europas største private industrisatsinger.

– Omfanget av utbyggingsplanene som vi overleverer til Olje- og energiministeren er en manifestasjon av vår ambisjon om å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktiv avkastning, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik.

En oversikt over prosjektene er inkludert nederst i denne meldingen. Ytterliggere detaljer om prosjektene er tilgjengelig på www.akerbp.com, se følgende linker:

Unikt posisjonert

Samlede utvinnbare ressurser for utbyggingsprosjektene utgjør 730 millioner fat oljeekvivalent netto for Aker BP. Prosjektene vil også bidra til levetidsforlengelse for eksisterende produksjon og muliggjøre framtidige vekstmuligheter.

Selskapets andel av de totale investeringene er på rundt 70 prosent og utgjør om lag 19 milliarder dollar nominelt. Gjennomsnittlig forventet balansepris er 35-40 dollar per fat. 

Utbyggingsprosjektene, sammen med en rekke tiltak for økt utvinning og effektivisering, gjør at Aker BP forventer å øke produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

– Vi er unikt posisjonert for lønnsom vekst og er nå operatør for de fleste store feltutbyggingene på norsk sokkel de neste årene. Det gir oss en enestående mulighet til å lede an i endringen av olje- og gassnæringen, i tett samarbeid med våre lisenspartnere, alliansepartnere og andre strategiske partnere, sier Hersvik. 

– Gjennom utvikling av Yggdrasil-området (tidligere NOAKA), som er det største av utbyggingsprosjektene, skal vi sette ny standard for feltutbygging og drift med ny teknologi, datadrevne beslutninger og arbeidsprosesser, fjernstyring og ubemannede plattformer, legger Hersvik til.

Industriledende lave utslipp

Aker BPs CO2-utslipp per fat er blant de laveste i hele olje- og gassindustrien. Utslippsintensiteten vil bli ytterligere redusert når produksjonen fra de nye prosjektene kommer i gang, blant annet som følge av kraft fra land. Dette er et viktig ledd i selskapets strategi for å oppnå netto null CO2-utslipp innen 2030.

– Vi tar de globale klimautfordringene på alvor, og vi har en tredelt strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp. Vi skal levere oljen og gassen med de laveste miljøavtrykkene. Vi skal skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet. Og vi vil bidra med kunnskap, data og erfaringer til nye bransjer. Dette skaper vekst og forbedring utover vår egen virksomhet. Utbyggingsprosjektene støtter opp om denne strategien, sier Hersvik.

15.000 ÅRSVERK: - Det er forventet at vår tiltakspakke vil generere 150.000 årsverk hos våre leverandører, sier adm. dir. Ole Jonny Hersvik i Aker BP. FOTO: AKER BP

Skaper arbeidsplasser, bygger kompetanse

Hersvik påpeker at tiltakspakken et bredt flertall på Stortinget vedtok sommeren 2020 har vært viktig for både leverandørindustri og samfunnet forøvrig.

– Tiltakspakken gjorde at oljeselskapene våget å satse igjen, midt i en pandemi, og i en usikker verden. Hjulene kom i gang. Nå står vi her litt over to år senere og ser det direkte resultatet av tiltakspakken som ble vedtatt, understreker han.

Utbyggingsprosjektene er forventet å bidra til mer enn 150 000 årsverk hos leverandører over hele landet. I tillegg til å sikre aktivitet og bevare arbeidsplasser, bidrar prosjektene til å utvikle teknologisk kompetanse i industrien i Norge i perioden før fornybarprosjekter er forventet å øke i omfang. (Sysselsettingstallene inkluderer induserte effekter (konsumeffekter), og fremkommer i konsekvensutredningene for prosjektene.)

Store skatteinntekter for Norge

Aker BP er allerede den største skatteyteren i Norge som ikke er statseid. Selskapet forventer å betale over 80 milliarder kroner i skatt for 2022. 

– Med en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar per fat vil disse utbyggingsprosjektene generere netto skattebetalinger på totalt 160 milliarder 2022-kroner, og dermed utgjøre et viktig bidrag til å finansiere velferdsordninger og styrke statens evne til å støtte opp under det grønne skiftet, sier Hersvik. 

Tildeler milliardkontrakter

I forbindelse med PUD-overleveringene har Aker BP tildelt en rekke kontrakter til alliansepartnere og andre strategiske leverandører. Totalverdien av kontraktstildelingene er på flere titalls milliarder kroner. Se artikler om de enkelte PUD-overleveringene for detaljer.

Tildelingene er i tråd med Aker BPs strategi for å øke verdiskapingen gjennom å etablere allianser og strategiske partnerskap med våre leverandører.

Kilde: Aker BP

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Aker Solutions med den høyeste ordreinngangen noensinne i fjor
RA Aluminium gikk konk, ble så kjøpt opp
2022 ble et rekordår for Equinor
«Hunter»-ulykken: Havarikommisjonen avdekket tre forhold
Aker Solutions signerer Draugen elektrifiseringskontrakt
Viking Transport AS er konkurs: 17 ansatte mister jobben hos stålleverandøren
Andre Nordiske Medier
PlastForum NO
Maskinregisteret
Tungt

Send til en kollega

0.141