23948sdkhjf

Vegvesenet ferdig med trebru-gjennomgangen

Vegvesenet opplyser at fagverksbrua Tunna bru på riksvei 3 ved Tynset, som er omprosjektert, vil trolig bli bygget i stål.

Det er klart etter at Statens Vegvesen har gått gjennom de 14 fagverksbruene i tre, som ble stengt etter brukollapsen på Tretten.

Vegvesenet har nå startet på en gjennomgang av regelverk og rutiner knyttet til fagverksbruer i tre. De 14 stengte bruene er grundig sjekket ut.

14 fagverksbruer i tre ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned. Disse har nå gjennomgått spesialinspeksjoner og er blitt kontrollberegnet av ekstern ekspertise.

Status for bruene er nå: 

  • Bruene Moumbekken (Fredrikstad), Tveit (Vang i Valdres) og Skytebanen bru (Grane) er åpnet for ordinær trafikk.
  • Bliksland (Indre Østfold) er gjenåpnet for ordinær trafikk etter å ha gjennomgått utbedringsarbeider.
  • Norsenga (Kongsvinger) og Evenstad (Stor-Elvdal), samt de mindre skogsveibruene Fjell-Leet (Eidsvoll) og Majorplassen bru (Kongsberg) er åpnet med redusert belastning.
  • Nye Flisa (Åsnes),Sundbyveien  (Eidsvoll) og Sletta (Eidsvoll), samt skogsveibruene Blakkesrud (Eidsvoll), Statsrådveien (Eidsvoll) og Sjkubbersenga (Eidskog) må holdes stengt i påvente av forsterkningstiltak.

 

Funnet flere avvik

– Gjennomgangen har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på 10 av de 14 bruene, sier Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har kommet med sin endelige rapport om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

Omfattende arbeid

Arbeidet med å gjennomføre fullstendige kontrollberegninger for alle bruene med utarbeidelse av tilhørende dokumentasjon er i gang.

Denne prosessen er svært omfattende, og vil ta tid. Dette vil igjen være grunnlag for ny endelig bæreevneklassifisering som fastsettes av Vegdirektoratet.

Det er variasjon i de ulike avvikene som er avdekket. Hovedårsakene for behovet for forsterkninger virker å være mangelfull hensynstakelse av temperaturer, fukt og vindkrefter, andre prosjekteringsfeil og manglende samsvar mellom prosjektering og bygging, samt skader som har svekket bæreevnen.   

Stopp for fagverksbruer

Inntil videre vil ingen nye fagverksbruer i tre bli godkjent av Vegdirektoratet. 

TRE-BRUER: Statens Vegvesen er ferdig med gjennomgangen av 14 trebruer etter brukollapsen på Tretten i august. FOTO: STATENS HAVARIKOMMISJON

Det får riktignok konsekvenser for bare Tunna bru på riksvei 3 ved Tynset, som er omprosjektert og vil trolig bli bygget i stål. 

Statens vegvesen har ledet på vegne av de ulike brueierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de stengte fagverksbruene i tre. Tre av bruene er på riksveinettet, fire er fylkesveibruer og de øvrige er stort sett skogsveibruer på kommunal eller privat vei.

Vegvesenet har startet prosjektering av forsterkningstiltak på de bruene som etaten har ansvaret for. 

Fakta:

Det er den respektive vegeier som har ansvar for prosess og informasjon videre etter at gjennomgangen nå er fullført.

  • Statens vegvesen er eier av Norsenga bru (E16), Tveit (E16) og Moumbekken bru (rv. 22)
  • Innlandet fylkeskommune er eier av Nye Flisa bru (fv. 206) og Evenstad bru (fv. 2188).
  • Viken fylkeskommune er eier av Bliksland bru (fv. 1008) og Sundbyveien bru (fv. 1590).
  • De øvrige bruene – som i stor grad er skogsveibruer – har ulike veistatus, men Statens vegvesen tar ansvaret for det videre arbeidet med disse.

Kilde: Statens Vegvesen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078