23948sdkhjf

Sterk vekst i havvindnæringen og en konkurransedyktig norsk leverandørindustri i 2021

I løpet av 2021 opplevde den norskbaserte fornybarnæringen en omsetningsvekst på nesten 12 prosent fra året før. Det er veksten i omsetningen til havvind på 55 prosent som er den største driveren.

For leverandørindustrien til olje og gass er utviklingen omtrent uendret med en nedgang på 2 prosent, ifølge ferske statusrapporter.

Fornybarnæringen omsatte for totalt 62,5 milliarder kroner, og leverandørindustrien til olje og gass omsatte for 368 milliarder kroner.

Dette kommer frem i to rapporter om Norges energinæringer.

Vekst innen fornybar energi

— Rapportene bekrefter at norske leverandørbedrifter fortsetter å være konkurransedyktige på det globale markedet, også i et år preget av Covid-19 og utfordringer i internasjonal handel og samarbeid. Vi ser en spennende vekst i leveranser til fornybar energi. Særlig legger vi merke til den sterke veksten i havvind, som er i tråd med forventningene vi har til utvikling av havvind som en ny stor eksportnæring for Norge. Norsk leverandørindustri for olje og gass har fortsatt en sterk posisjon etter flere krevende år. Dette bidrar til å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Rapporten om fornybarnæringen er bestilt av Eksportfinansiering Norge (Eksfin), Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Olje- og energidepartementet og er utarbeidet av Multiconsult. Rapporten om leverandørindustrien til olje og gass er laget av Rystad Energy, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

OVERLEVERT: Tone Lunde Bakker Adm dir. Eksfin, Terje Aasland, olje- og energiminister og Sjur Bratland, Adm dir NORWEP under overrekkelsen av rapportene. FOTO: STINE GRIMSRUND/OED

Begge rapportene ble presentert i Oslo 21. november 2022.

Havvind dominerer veksten i fornybarnæringen

2021 ble nok et rekordår for leverandørindustrien i den norske fornybarnæringen, med en vekst på 12 prosent. Omsetningen i de internasjonale markedene sto for den kraftigste veksten. Havvind vokste mest, solkraft hadde en god vekst, mens landbasert vindkraft har redusert omsetning, viser rapporten. 

Total omsetning for den norskbaserte fornybarnæringen var på 62,5 milliarder kroner, en vekst på 12 prosent fra 2020. Havvind var nesten like stort som de andre fire fornybarsektorene samlet målt etter omsetning, og sto for 47 prosent av fornybaromsetningen i Norge i 2021. Den største veksten kom innenfor internasjonal utbygging. Også utstyrsleveranser for havvind i Norge mer enn doblet seg, hvor mye er knyttet til utbyggingen av Hywind Tampen.

Solenergi

Den totale omsetningen for solenergi passerte 8 milliarder kroner i 2021, med vekst i både nasjonal og internasjonal omsetning. Veksten i havvind og solenergi har bidratt til å dempe effekten av omsetningsfallet innen landvind. Vannkraftsektoren holdt seg stabil i 2021 med en total omsetning på rundt 10 milliarder kroner. I 2021 hadde bioenergi en total omsetning på 3,7 milliarder kroner, og fortsetter å være den minste fornybarsektoren, til tross for vekst fra 2020. 

—Det er imponerende å se hvordan norsk leverandørindustri til fornybar vokser internasjonalt. I utviklingen av disse verdikjedene har vi i Norge mye teknologi og offshore-kompetanse. Sammen med finansierings-ordningene gir det et viktig konkurransefortrinn. Dette står sentralt skal man øke eksporten med 50 prosent utenom olje og gass innen 2030, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Forrnybarnæringen inkluderer følgende sektorer: landbasert vindkraft, vannkraft, havvind, solenergi og bioenergi. Sysselsetting i fornybarnæringen fortsetter å vokse, og omfattet i 2021 rundt 17 300 årsverk. Vannkraft sto for omtrent 40 prosent av de sysselsatte, og havvind fortsatte å vokse til rundt 4 300 årsverk ved årsslutt.

Nye næringer

Årets rapport inkluderer hydrogennæringen og CO2-håndteringsnæringen. Dette er relativt nye næringer som er under utvikling. Innen hydrogen er det estimert en total omsetning på 1,5 milliarder kroner i 2021, hvor en tredjedel er internasjonal omsetning. Total omsetning for CO2-håndteringsnæringen var 1,4 milliarder kroner i 2021. Det meste av dette er knyttet til ulike aktiviteter i Langskipprosjektet.

— Det er gledelig og betryggende at norsk leverandørindustri til energinæringen opprettholder sin styrke internasjonalt i det vanskelige markedet vi opplevde i 2021. Det er gledelig å se at norske leverandørers kompetanse og teknologier er anerkjente. Samtidig er det spennende å se hvor raskt leverandørindustrien har omstilt deler av sin virksomhet til havvindprosjekter. Veksten er i tråd med våre forventninger om en omsetning internasjonalt på 85 milliarder innenfor havvind i 2030, sier Sjur Bratland, administrerende direktør i Norwegian Energy Partners (NORWEP).

VEIEN VIDERE: Olje- og energiministeren på rapportlanseringen. Her i en dialog om energiomstillingen og veien videre. Fra venstre; Jon Dugstad, NORWEP, Tone Lunde Bakker, Adm dir. Eksfin og Sjur Bratland, Adm dir NORWEP. FOTO: STINE GRIMSRUD/ OED

Norsk leverandørindustri holder posisjonen

Totalomsetning for norsk leverandørindustri til olje og gass i 2021 var på 368 milliarder, ned 2 prosent fra 2020. Internasjonal omsetning var 102 milliarder, ned 7 prosent fra 2020, i hovedsak drevet av valutaeffekter. Leverandørenes internasjonale omsetning målt i USD hadde en økning på omkring 2 prosent i 2021.

Den norske omsetningen var 266 milliarder, stabilt sammenlignet med fjoråret.

Det klart største landet for internasjonal omsetning for leverandørindustrien til olje og gass, var Storbritannia. Deretter følger USA og Brasil. De fire største segmentene for internasjonal omsetning stod samlet for 75 prosent av internasjonal omsetning. De fire største segmentene er Subsea-utstyr og installasjon, Operasjonelle og profesjonelle tjenester, Topside og prosessutstyr og Seismikk og G&G (geologisk- og geografiske undersøkelser).

Kilde: Regjeringen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Aqua-Nors utstillerliste er klar
Rekordmange på Industriens markedplass i regi av TESS
Vokser på kuldeteknologi
Kraftfprisen firedoblet seg for Olaussens Metall
Tyske Phoenix Contact feirer 100 år med solid vekst – også i Norge
138 hos Easee permitteres
Andre Nordiske Medier
PlastForum NO
Maskinregisteret
Tungt

Send til en kollega

0.141