23948sdkhjf

- Lakseskatt = industridød i skipsbyggingsindustrien

- Konsekvensene av den foreslåtte, dramatiske økningen i skattetrykket for oppdrettsnæringen vil være en alvorlig trussel mot leverandørindustrien.

Det skriver styreleder i bransjeforeningen Norske Skipsverft, Hugo Strand i et innlegg på organisasjonens hjemmeside.

Han mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke har foretatt en konsekvensanalyse og i stedet serverer lettvinte utsagn a la «Vi tror det går bra for oppdretterne».

En alvorlig trussel

- Hva er dette for næringspolitikk? spør han.

- Den foreslåtte lakseskatten, i kombinasjon med et statlig virkemiddelapparat som i stor stil eksporterer verftsarbeidsplasser i stedet for å fremme dem, vil være en alvorlig trussel mot leverandørindustrien og i særdeleshet skipsverft og utstyrsleverandører. Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft advarer på det sterkeste mot regjeringens manglende forståelse for bransjens rammebetingelser, skriver han.

– Innretningen på den foreslåtte grunnrentebeskatning for laksenæringen er elendig politisk håndverk. Vi forlanger at det lages en objektiv konsekvensutredning for skipsbyggingsindustrien, fastslår styret i Norske Skipsverft.

Styremøte

Det var på foreningens styremøte i Molde nylig, at styret i Norske Skipsverft kommenterte den foreslåtte grunnrentebeskatningen.

– Regjeringen er her helt i utakt med kyst-Norge og gir rett og slett blaffen i de negative konsekvensene forslaget vil medføre. Det hjelper da ikke å gi industriarbeidere 500 kr i skattelette om man samtidig tar fra dem levebrødet, sier styreleder Hugo Strand.

Det er foreningens klare oppfatning at innretningen på den foreslåtte grunnrentebeskatning vil redusere aktivitetsnivået betydelig, hindre utvikling og innovasjon i havnæringene, og gjøre lønnsomme hjørnesteinsbedrifter med sysselsetting og verdiskaping i Norge, samt eksport som følge av høy innovasjonstakt, til tapere.

Mange bekymringsmeldinger

 – Vi har fått en hel haug av bekymringsmeldinger fra medlemsverft, leverandører og rederi-kunder, forteller Strand.

Oppdrettsbransjen er i dag den viktigste «driveren» og verdiskaperen for skipsbyggingsindustrien, som har utviklet og bygd en rekke innovative fartøy for bransjen, slik man for en del år siden gjorde det også for offshore-bransjen.

– Konsekvensene av «olje-krisa» for vår industri er velkjente, og vi bygger ikke offshore-fartøy lengre. Ferger bygger vi heller ikke, i hovedsak pga. Statens anbudsregimer innen offentlige fartøyanskaffelser og statlige virkemidler. Vi kan ikke tillate oss at bygging av brønnbåter, bløggebåter, arbeidsbåter og kanskje også fiskebåter stopper pga. Regjeringa Støre. Da er det kroken på døra og «Kor e hammaren Edvard», advarer Hugo Strand.

Dramatiske konsekvenser

 – Oljeselskapene har beviselig klart seg bra, og det vil trolig oppdretterne også. Det er leverandørindustrien med sine mange distrikts-arbeidsplasser og betydelige verdiskapning som rammes av Regjeringa Støres hodeløse politikk.

– Lakseskatten slik forslaget nå står, vil få dramatiske konsekvenser for mange virksomheter, heter det i uttalelsen fra Norske Skipsverft.

 – Næringen forlanger at Regjeringen Støre tar til vett og foretar en objektiv konsekvensanalyse for leverandørindustrien med det første, og før en evt. skatteskjerpelse innføres, heter det.

 

 

Kilde: Norske Skipsverft

KLIKK for alle artikler i Debatt og innlegg.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094