23948sdkhjf

Anbefalinger fra maritim industri til "Hele Norge eksporterer"

Norsk maritim industri skal være ett av de utvalgte områdene for satsingen "Hele Norge eksporterer". Anbefalingene fra rapporten "Mer og grønnere maritim eksport" går nå inn i Nasjonalt Eksportråds arbeid med å løfte den maritime eksporten.

I arbeidet med hvordan Norge kan oppnå 50 prosent vekst i eksporten frem til 2030, ønsket styret i det daværende Eksportstrategirådet å få anbefalinger fra den maritime industrien.

Underveis har Eksportstrategirådet blitt Nasjonalt Eksportråd, og det er besluttet at norsk maritim industri skal være ett av de utvalgte områdene for satsingen "Hele Norge eksporterer".

Arbeidsgruppe

Maritim Bransjeforening i Norsk Industri fikk i oppdrag å sette sammen en arbeidsgruppe som representerte bransjen, og svare på følgende fra maritim næring sitt ståsted:

Hva skal til for at:

  • Det norske landslaget skal selge mer i utlandet​?
  • Vi skal øke eksporten fra maritim industri med 50 prosent?​
  • Våre konkurransefortrinn kan bidra til mer og grønnere maritim eksport?

Mandatet til arbeidsgruppen var følgende:

  • Gi beslutningsgrunnlag til Eksportrådet​ om maritim industri er neste satsningsområde etter havvind​.
  • Gi et bredt tilfang av forslag med god forankring i bransjen, slik at Eksportrådet kan formulere en strategisk satsing​.
  • Samle kunnskap og være både realistiske og visjonære​.
  • Anbefale konkrete prosjekter og tiltak

Anbefalinger

Arbeidet har munnet ut i rapporten "Mer og grønnere maritim eksport" som er overlevert til Nasjonalt Eksportråd og legges nå ut i sin helhet. Rapporten inneholder anbefaling til hvordan identifisere eksportmuligheter, forslag til satsingsområder og hvordan myndighetene kan bidra til å mer og grønnere maritim eksport.

– Arbeidet med anbefalingene til Nasjonalt Eksportråd har vært gjort i en bredt sammensatt arbeidsgruppe fra næringene, Fellesforbundet og virkemiddelapparatet. Gruppa har mottatt mange gode innspill som tilsammen har dannet grunnlag for gode diskusjoner om vårt felles mål om å øke eksporten. Jeg tror arbeidet og anbefalingene våre vil være av interesse for mange i bransjen, og jeg er derfor glad for at vi i dag kan publisere dette, sier Stål Heggelund, bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri.   

I etterkant av overlevering av rapporten har Norsk Industri blitt forespurt av Nasjonalt Eksportråd om å jobbe videre med konkretisering av tiltak for å øke eksporten fra maritim industri og presentere anbefalingene til Nasjonalt Eksportråd i slutten av september 2022. I den anledning vil det bli satt ned en arbeidsgruppe som vil jobbe med dette på sensommeren/tidlig høst 2022. Norsk Industri ønsker å gå bredt ut for å få innspill. Det planlegges for innspillmøter og spørreundersøkelser som vil danne grunnlag for anbefalingene i rapporten til Norsk Eksportråd. 

Invitere hele maritim bransje

– Jeg er glad for at vi får muligheten til å fortsette arbeidet med å løfte norsk maritim industri. Nå trenger vi mange konkrete innspill til hvordan vi kan nå målet. Vi ønsker derfor å invitere hele maritim bransje til å komme med innspill til arbeidsgruppen. Vi kommer til å sende ut invitasjoner til å komme med innspill, spørreundersøkelser og invitere til workshop i Oslo rett over sommeren. Jeg håper flest mulig i bransjen vil benytte seg av muligheten til dele av sin kunnskap og bidra til at vi kan komme med rette anbefalingen for hvordan Norge skal løfte vår maritime eksport, avslutter Heggelund.

 Last ned rapporten "Mer og grønnere maritim eksport"

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094