23948sdkhjf

Vestlandsindeksen viser: Økende innkjøpspriser og fallende etterspørsel

Stadig flere vestlandsbedrifter forventer økte innkjøpspriser og hver tredje bedrift melder om utfordringer med råvaretilgang. Samtidig som bedriftene har bedrede resultater, er forventningene til de neste seks månedene fallende.

Det er noen av hovedfunnene i Vestlandsindeksen for årets andre kvartal. Indeksen er den første som er gjennomført etter at krigen i Ukraina brøt ut. Etter to kvartaler med negativ utvikling i resultatindeksen, har den en økning på 1,6 poeng som gjør at resultatindeksen nå ligger over sitt historiske gjennomsnitt på 60,7 poeng.

Forventningene til vestlandsbedriftene fremover er imidlertid fallende, og faller til 63,6 poeng og under sitt historiske gjennomsnitt. Forventningene faller for alle næringer, med unntak av reiselivsbedriftene og konsulent- og tjenestebaserte næringer.

– Mens bedriftene melder om høyere aktivitet nå sammenlignet med i første kvartal, er usikkerheten økt, noe som slår inn på forventningene for det neste halve året. Det er særlig forventningene til lønnsomhet og etterspørsel som trekker ned, sier Kjetil Benson, leder for Markets i Sparebanken Vest.

Lønnsomt under press – prisvekst utenfra

Over halvparten av bedriftene melder at de forventer økte utsalgspriser. Nærmere ni av ti av disse oppgir økte kostnader som årsak – opp fra 82 prosent foregående kvartal, og fra 77 prosent i tredje kvartal 2021. Det er særlig innkjøpspriser som driver kostnadene opp. Kun én av ti oppgir økt etterspørsel som årsak inneværende kvartal.

– Lønnsomheten er under press som følge av at økte innkjøpskostnader ikke kan hentes inn gjennom økt etterspørsel. Fire av fem bedrifter sier at den negative lønnsomhetsutviklingen skjer fordi de ikke klarer å ta ut de økte innkjøpsprisene i økte priser heller. Dette er et tydelig tegn på at bedriftene forventer nedkjøling fremover, sier Benson.

– Det vi ser i makrobildet med økende inflasjon i Norge er hvordan vi, som en liten, åpen og i stor grad internasjonalisert økonomi, drives av det som skjer utenfor landets grenser.

Sliter med å få tak i arbeidskraft

Mer enn hver tredje bedrift oppgir at kapasitetsvansker som begrensende faktor for bedriftens utvikling. Av disse oppgir rundt 80 prosent at det er begrensning i tilgang på arbeidskraft som er den klart viktigste faktoren. Det er faglært arbeidskraft som dominerer når det gjelder hvilken arbeidskraft det er vanskeligst å få tak i.

Dette kommer i tillegg til den voksende utfordringen med råvaretilgang.

– Selv om etterspørselen er forventet å falle fremover er det fortsatt veldig godt driv i økonomien. Arbeidsledigheten er på et lavt nivå. Mange bransjer ville kunne ha levert mer, og det er også en uttrykt bekymring hvor krevende det er å få tak i faglært arbeidskraft innen bransjer som reiseliv, bygg og anlegg og industri som påvirker resultater og forventninger, sier Benson.

Store råvareutfordringer innen bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen rapporterer for andre kvartal om betydelige utfordringer med tilgang på råvarer og produkter. Hele 56 prosent oppgir at de i svært stor eller ganske stor grad, opplever utfordringer med tilgangen sammenlignet med situasjonen før koronakrisen.

Av de spurte, oppgir hele syv av ti bedrifter i næringen at de har utfordringer med økte priser på råvarer.

Kilde: Sparebanken Vest

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Brødrene Aa bygger den første førerløse passasjerferja
Ulykkesskipet «Rocknes» har mer enn nok å gjøre
Saltdalshytta: Ikke avklart hvem som må slutte
Ukrainere vil kjøpe slovakisk stålverk
Milliardkontrakter for DeepOcean
Tror ikke på corten som årsak til brukollaps
Andre Nordiske Medier
Building Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.111