23948sdkhjf

Vår Energi vil søke om notering på Oslo Børs

Vår Energi AS, et av de største uavhengige oppstrøms olje- og gasselskapene på norsk kontinentalsokkel, kunngjør i dag sin intensjon om å lansere et offentlig tilbud av aksjer og søke om notering på Oslo Børs.

Med mer enn 50 år med suksessfull operasjon på norsk sokkel har Vår Energi etablert en robust og diversifisert portefølje inkludert en betydelig gassproduksjon. Netto gjennomsnittlig produksjon for tredje kvartal 2021 utgjorde 247.000 fat oljeekvivalenter per dag, med en gassandel på 37  prosent, noe som gjør Vår Energi til den nest største eksportøren av naturgass fra norsk sokkel. Netto påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) utgjorde 1.144 millioner fat oljeekvivalenter per 30. september 2021.

God hub-strategi

Selskapet har en god hub-strategi, verdensledende ferdigheter innen leting samt sterke utsikter for organisk produksjonsvekst med mål om en nettoproduksjon på 350.000 fat oljeekvivalenter innen utgangen av 2025. Dette støttes av en sterk balanse («Investment Grade») og fokus på aksjonæravkastning.

Selskapets nåværende aksjonærer, Eni SpA, gjennom Eni International BV (“Eni”) og Hitec Vision, gjennom Point Resources Holding AS (“Hitec Vision”), vurderer børsnoteringen som et viktig steg i selskapets utvikling. Børsnoteringen vil gi tilgang til det norske og det internasjonale kapitalmarkedet, gi selskapet mulighet til å utvide sin eierstruktur og skape en sterk langsiktig aksjonærbase, herunder engasjement fra de ansatte.

De selgende aksjonærene har til hensikt å forbli aktive og engasjerte eiere etter børsnoteringen, der Eni har til hensikt å beholde en majoritetsandel og videreføre bokføring etter egenkapitalmetoden. Selgende aksjonærer har til hensikt å styrke Vår Energis posisjon som en ledende aktør på norsk sokkel.

Mer enn 50 års engasjement

- Vår Energi representerer over 50 år med engasjement på norsk sokkel og vårt bidrag til å skape et ledende olje- og gasselskap med en klar vekststrategi og sterke partnerskap i en svært attraktiv region. Dette gir et solid grunnlag for langsiktig verdiskapning og avkastning til aksjonærene, og vi ser frem til å fortsette å støtte Vår Energi som majoritetseier i den pågående suksesshistorien, sier Francesco Gattei, økonomidirektør i Eni.

Senior partner i HitecVision, Tor Espedal er inne på det noe av det samme i sin uttalelse:

- Dette er en betydelig milepæl for Vår Energi, og en realisering av de ambisjoner vi satt da vi startet byggingen av selskapet til å bli et av de ledende lete- og produksjonsselskapene i Norge. Vi er stolte av selskapets fremgang til i dag, og vil gjerne takke våre partnere i Eni, ledelsen i Vår Energi, og spesielt alle de ansatte i Vår Energi.

Ledende posisjon

Adm. dir. i Vår Energi, Torger Rød, sier at selskapets ledende posisjon på norsk sokkel er basert på gode resultater, skala, operasjonell dyktighet og sterke partnerskap.

- Vi tror olje og gass vil fortsette å være en del av energimiksen i flere tiår fremover, og den seneste utviklingen i de europeiske gassmarkedene bekrefter vårt syn om at sikker og stabil tilførsel av gass fra Norge til Europa vil være av avgjørende betydning. Norsk sokkel vil være en av de mest attraktive regionene globalt for leting og produksjon på grunn av konkurransedyktig kostnadsnivå, stabile rammebetingelser og lave utslipp, som er reflektert i vårt mål om å bli en netto nullprodusent innen 2030 (scope 1 og scope 2). Med utgangspunkt i en robust og diversifisert portefølje med drift og eierandeler i felt på tvers av den norske kontinentalsokkelen har vi satt oss ambisiøse vekstmål, og en børsnotering er et naturlig neste steg for Vår Energi i å realisere vårt fulle potensial og levere langsiktig verdiskaping til en bredere gruppe av interessenter, sier Rød.

Kort om børsnoteringen

Børsnoteringen følger en kunngjøring fra de selgende selskapene 26. oktober 2021 om deres intensjon om å sette i gang en strategisk gjennomgang av den fremtidige eierstrukturen til Vår Energi, for bedre å sikre fremtidig vekst og maksimere selskapets verdiskaping.

Børsnoteringen forventes å bestå av en rettet plassering og et offentlig tilbud i Norge, Sverige, Finland og Danmark, samt en rettet plassering til institusjonelle investorer utenfor Norge og USA. Børsnoteringen forventes å bestå av et salg av nåværende aksjer fra Vår Energi’s eksisterende aksjonærer, Eni og HitecVision, som i dag eier henholdsvis 69.85 % og 30.15 % av Vår Energis utestående aksjer.

En børsnotering er avhengig av relevante godkjennelser fra Oslo Børs og Finanstilsynet, samt gjeldende forhold i egenkapitalmarkedet.

Ytterligere kunngjøringer knyttet til børsnoteringen vil komme på et senere tidspunkt.

 

Kilde: Vår Energi

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109