23948sdkhjf

Hydro vil produsere første aluminium med nær null karbonutslipp i 2022

Hydro har planer om å levere sine første kommersielle volumer av aluminium med nær null karbonutslipp i 2022. Hydro fortsetter også sin teknologisatsing for å etablere et pilotanlegg i industriell skala for produksjon av karbonfri aluminium innen 2030.

– Verden trenger det grønne skiftet for å bekjempe klimaendringene. Dette er både vår største utfordring og vår største mulighe, sier konsernsjef Hilde Merete Aaasheim.

Dette går fram av en pressemelding fra Hydro.

- Verden må redusere sine karbonutslipp, og jeg er glad for å kunngjøre Hydros ambisjon om å levere de første kommersielle volumene av aluminium med nær null karbonutslipp allerede i 2022, sier konsernsjefen videre.

Null karbonutslipp neste år

Ambisjonen om å levere aluminium med nær null karbonutslipp i 2022 er basert på bruk av resirkulert, brukt aluminiumskrap. Ambisjonen er å levere de første kommersielle volumene med 0,5-1 kg CO2/kg aluminium gjennom verdikjeden allerede neste år. Dette er en betydelig forbedring, sammenliknet med 2,3 kg CO2/kg aluminium som i dag gjelder for Hydro CIRCAL, og som består av 75 prosent brukt aluminiumskrap.

Produksjonskapasiteten for aluminium med nær null karbonutslipp vil utvikles i henhold til etterspørselen etter denne typen aluminium i markedet.

Hydro utvikler også løsninger for karbonfri aluminium. Målet er at denne skal bli tilgjengelig innen 2030, og arbeidet dreier seg særlig om tre hovedalternativer på veien mot null.

Det ene alternativet, som passer for nye aluminiumverk, er Hydros egenutviklede HalZero-teknologi. Dette er en teknologi basert på konvertering av alumina til aluminiumklorid før elektrolysen, i en prosess der klor og karbon holdes i lukkede kretsløp, noe som fører til en helt avkarbonisert prosess for primæraluminium. Hydro har jobbet i lab-skala med denne teknologien i fem år, og har lagt en plan for etablering av et pilotanlegg med produksjon i industriell skala før 2030.

MÅ REDUSERE: - Verden må redusere sine karbonutslipp, og jeg er glad for å kunngjøre Hydros ambisjon om å levere de første kommersielle volumene av aluminium med nær null karbonutslipp allerede i 2022, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim. FOTO: HYDRO

Utvikler løsning for karbonfangst og -lagring

For å sikre verdiene knyttet til eksisterende aluminiumverk, utvikler Hydro også løsninger for karbonfangst og -lagring (CCS) som kan etterinstalleres ved aluminiumverk som allerede er i drift. Hydro har vurdert mer enn 50 CCS-teknologier, og utviklet et veikart for testing og pilotprøving av de mest lovende alternativene opp til industriell skala. Det mest sannsynlige resultatet er en kombinasjon av fangst fra avgasser og direkte luftfangst for å eliminere hundre prosent av utslippene.

Et tredje alternativ for karbonfri aluminium går ut på å resirkulere brukt aluminiumskrap og redusere utslippene til null gjennom hele prosessen. Dette er mulig ved hjelp av Hydros teknologi for aluminiumsortering og legeringsekspertise, i tillegg til bytte av energikilde fra naturgass til grønn hydrogen eller elektrisk oppvarming ved resirkuleringsanlegg og støperier.

Hydro har også offentliggjort målet om å netto nullutslipp innen 2050 eller tidligere. Hydro er allerede bransjeleder på teknologi, med aluminiumindustriens laveste globale gjennomsnittlige klimaavtrykk på 4,9 CO2/t flytende aluminium. I løpet av neste tiår vil vi se en økende etterspørsel etter lavkarbon- og karbonfri aluminium, produsert ved hjelp av fornybar energi med sikte på en sirkulær økonomi.

Styrker ambisjonen på alle områder

 – Klima, miljø og samfunnsansvar er gjensidig avhengig av hverandre. For å lykkes med å avkarbonisere samfunnet må vi styrke våre ambisjoner på alle disse områdene. Vi styrker teknologiutviklingen for å lykkes, og produksjonskapasiteten vil utvikles i takt med etterspørselen i markedet. Med denne nye bærekraftstrategien hever vi lista, og setter oss klare ambisjoner for hvordan vi skal bidra til et rettferdig og sirkulært samfunn, sier Aasheim.

Ambisjoner inkluderer:

Klimaambisjon

 • Oppnå netto nullutslipp i hele selskapet innen 2050 eller tidligere
 • Opprettholder målet om å kutte globale CO2-utslipp med 30 prosent innen 2030 sammenliknet med 2018
 • Stadig større resirkuleringskompetanse og -kapasitet for økt utnyttelse av brukt aluminiumskrap
 • Teknologiutvikling for å avkarbonisere verdikjeden for primæraluminium oppstrøms, inkludert produksjonen av bauksitt og alumina, produksjonen av primæraluminium og kjøp av fornybar energi

Miljøambisjon

 • Ikke ha tap av biologisk mangfold i nye prosjekter
 • Eliminere behovet for ny permanent lagringskapasitet for bauksittavfall fra 2050
 • Eliminere deponering av alt annet gjenvinnbart avfall innen 2040

 

Sosial ambisjon

 • Investere i utdanning og innen 2030 gi 500.00 mennesker utdanning og kompetanseutvikling for framtidens økonomi
 • Støtte en rettferdig overgang og bidra til økonomisk utvikling i de samfunnene der vi har virksomhet
 • Sette egne mål for mangfold, inkludering og tilhørighet
 • Ansvarlig forsyningskjede, sikre synlige og bærekraftige forbedringer i forsyningskjeden

 

Kilde: Hydro

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109