23948sdkhjf

Skorter på råvarer for to av fem vestlandsbedrifter

Lav etterspørsel skapte krisen som Vestlandsbedriftene har vært gjennom. Nå sørger økende etterspørsel for at resultatindeksen i siste Vestlandsindeks skyter fart, men mangel på varer skaper utfordringer.

For første gang siden før pandemien startet, er resultatindeksen over det historiske gjennomsnittet for indeksen, med en økning på fem poeng til 63 poeng.

– Vestlandsbedriftene har hatt en god sommer. Økende etterspørsel og bedre lønnsomhet står bak hoppet i resultatindeksen. Vi er også fortsatt langt over historisk snitt på forventningene til bedriftene framover, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest.

Mangel på råvarer – ei varig utfordring

Samtidig rapporterer en av tre bedriftsledere på Vestlandet at de vil ha kapasitetsproblem når etterspørselen stiger. To av fem bedrifter svarer at de har utfordringer med tilgang på råvarer og produkt sammenliknet med før pandemien. Dette treffer både små og store bedrifter og årsakene bak er kompliserte.

– Bedriftene melder at transportering av varer går senere – særlig der varene kommer fra utlandet. I tillegg er det noen bedrifter som opplever så stor vekst i etterspørselen nå at de ikke klarer å få tak i nok varer til å møte den raske veksten, sier Fresvik.

Dette ser ut til å være en utfordring som vil vare, viser Vestlandsindeksen. 20 prosent av de bedriftslederne som oppgir at de har verdikjedeproblem regner med at det kommer til å vare i mer enn seks måneder. 40 prosent tror det vil vare i mer enn ett år.

Vestlandsbedriftene tar grep

Det er særlig varehandel, bilverksteder og annen tjenesteytelse som har de største utfordringene med tilgang på varer. Over halvparten av bedriftene i disse næringene svarer at de i svært eller ganske stor grad opplever utfordringer.

rAGNHILD Fresvik

OMSTILLINGSDYKTIGE: Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest mener Vestlandsbedriftene er omstillingsdyktige. FOTO: SPAREBANKEN VEST

Heldigvis er Vestlandsbedriftene omstillingsdyktige, forteller Fresvik:

– Nesten halvparten av respondentene som sier at de har trøbbel med verdikjeden, har begynt å bruke andre produkter eller innsatsfaktorer for å opprettholde produksjonen. Halvparten har økt utsalgsprisene på egne varer og tjenester for å møte denne utfordringen.

Hun og andre bedriftsrådgivere i Sparebanken Vest bruker mye tid i møte med kundene som trenger rådgiving og finansiering fra banken som gjør at de kan bygge opp et større varelager.

Vestlandsindeksen viser at vestlandsbedriftene er optimistiske til omsetningen framover. De forventer å være tilbake til samme omsetningsnivå som før pandemien innen året er omme.

Shipping, transport og lagring og overnattings- og serveringsnæringen skiller seg ut. Disse næringene venter, i motsetning til andre næringer, ikke å være tilbake på samme omsetningsnivå som før pandemien, før om ett år.

 

Kilde: Pressemelding fra Sparebanken Vest

KLIKK for alle artikler i Råvarer og energipriser.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094