23948sdkhjf

Hydro tildelt 76,9 millioner kroner til «grønn» aluminiumplattform

AluGreen skal bidra til kompetansebygging for å utvide bruksområdene til aluminium og øke verdiskapingen av aluminium produsert i Norge gjennom videreforedling av bærekraftige aluminiumsprodukter.

– AluGreen kan bli et av våre viktigste tverrfaglige samarbeidsprosjekter for å utvide bruksområdene for aluminium. Nå skal vi bruke vår felles forskningskompetanse og industrielle innovasjonsevne i Norge til å skape nye, grønne forretningsmuligheter innenfor aluminiums-sektoren, sier Trond Furu, forskningssjef i Hydro. 

Prosjektet har blitt tildelt 76,9 millioner kroner fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA. 

Bygge kompetanse

Målsettingen med AluGreen er å bygge kompetanse og bidra til å utvikle og pilotere sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi. Prosjektet samler 18 solide industripartnere, som representere tre verdikjeder herunder bygg & anlegg, elektrifisering og bilindustri, samt forskningspartnerne SINTEF og NTNU. 

Ambisjonen er å koble sammen hele løpet fra grunnleggende kunnskapsproduksjon til bygging av piloter av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester.

– Et av de viktigste suksesskriteriene for prosjektet er å bidra til økt videreforedling av aluminium i Norge, som er et område med store vekstmuligheter for industripartnerne og et betydelig mulighetsrom for Norge i det “grønne skiftet”, forteller Furu. 

Utvikling av "grønne" aluminiumsprodukter

Fokuset i AluGreen er å skape aluminiumsprodukter med best mulig fotavtrykk gjennom å blande brukt aluminium med vannkraftbasert aluminium. 

Utfordringen er at brukt aluminium inneholder en miks av aluminiumslegeringer og ofte deler eller spor av andre metaller. Dette fører til at prosesseringen av dette støpte metallet må gjøres annerledes, sammenlignet med primærmetall, slik at det endelige produktet får de egenskapene som kundene etterspør. 

For å lykkes med det kreves det mye forskning og utvikling, samt et tett samarbeid mellom industri og forskningsinstitutter. Her vil AluGreen kunne spille en viktig rolle.

Arbeidet med AluGreen starter opp i høst og vil gå over tre år. 

Partnerne i prosjektet består av Kodyna, Nexans, Rolls-Royce, Paxter, Ocean Sun, Corvus Energy, Norcable, Statnett, Benteler, Metallco, Leirvik, Christie, Prodtex, Oshaug Metall, Dr Techn. Olav Olsen, Nordic – Office of Architecture og Overhalla Betongbygg. 

 

Kilde: Pressemelding fra Hydro

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.172