23948sdkhjf

Stor havvind-kartlegging klar: Høye ambisjoner og store muligheter

15. juni la Norsk Industri frem resultatene fra prosjektet "Leveransemodeller til havvind". Norske bedrifter har mye å tilby det internasjonale havvindmarkedet, men det er i en tøff og til dels etablert internasjonal konkurranse. Mange har klare ambisjoner, men trenger større innsikt i markedet og mer erfaring innen havvind.

Prosjektet har lagt frem flere rapporter etter omfattende kartlegging, vurderinger og anbefalinger fra arbeidsgrupper innen:

 • Det globale havvindmarkedet
 • Kartlegging av kompetansemiljøer
 • Drift og vedlikehold
 • Rammeverk og kontrakter
 • Teknologi og produkter
 • Leverandørkjeder
 • Kartlegging av maritime operasjoner
 • Havner, sammenstillingssteder og verft

I tillegg er det laget en hovedrapport som også inkluderer konkurransekraft, leveransemodeller, næringsklynger og HMS-erfaring.

Olje- og energiminister Tina Bru fikk overlevert sluttrapporten på webinaret 15. juni. Regjeringen la 11. juni frem Stortingsmeldingen “Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser” og “Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs”. Det arbeides altså intenst både i industrien og fra myndighetene for at norske leverandørbedrifter skal kunne ta en større del av havvindmarkedet, både i Nordsjøen og globalt.

– Kompetansen og teknologien i olje- og gassindustrien utgjør selve grunnlaget for mange fremtidens bærekraftige næringer, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Noen av anbefalingene fra prosjektet er:

Støtte leverandører

 • Utvikle klynger under en felles merkevare.
  • Store aktører i en internasjonal satsing, med forventing om at de involverer den norske leverandørkjeden.
  • Internasjonal etablering

Øke markedskunnskap

 • Skjønne verdi- og leverandørkjeden og den kommersielle risiko.
 • Styrke arbeidet med å koble norske leverandører mot internasjonalt marked og potensielle kunder.
 • Sikre kunnskap om relevante standarder og rammebetingelser.

Utvide markedet

 • Systematisk verdikjedeanalyse av vindturbindesign og produksjon for å vurdere om norsk industri kan ta en markedsposisjon.
 • Lavkarbon-løsninger

Øke kompetansen

 • Styrke utdanning rettet mot havvind og havvindmarkedet - inkludert energisystemet.
 • Markedsrettet forskning, utvikling og innovasjon (FOUI)

– Er det noe vi er gode til, så er det kompliserte maritime operasjoner. Både leverandørindustrien selv, verdikjeden for olje og gass, og skipsverftene våre er godt posisjonert til å utvikle seg videre til å få betydelige leveranser i dette raskt voksende globale markedet”, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

– Det har vært en enorm interesse og deltagelse i prosjektet. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt og vært positive til å dele sine syn og erfaringer. Industribedriftene er klare for å utvikle, gjennomføre og drive havvindparker for å realisere verdens klimamål, avslutter Lier-Hansen.

 Kilde: Norsk Industri

 

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125