23948sdkhjf

Fagutdannede har klart seg bra under pandemien

Nyutdannede med fagutdanning har samlet sett ikke hatt større utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet under koronapandemien enn tidligere år. Det er imidlertid noen forskjeller i utdanningsprogram og næringer.

Til sammen utgjør 2020-kullet med fagutdanning i underkant av 21 500 personer yngre enn 35 år, hvor om lag 16 000 personer fikk yrkeskompetanse etter å ha bestått fag- eller svenneprøve. Antall nyutdannede som avlegger fag- eller svennebrev har økt fra 2016 til 2018 og videre til 2020-kullet. I tillegg var det 1 300–1 400 personer som oppnådde yrkeskompetanse med vitnemål i 2016, 2018 og 2020. Innenfor flere fagområder gir yrkeskompetanse grunnlag for videre utdanning på fagskole, og fagskoleutdanningen har blitt mer populær fra 2016 til 2020. Våren 2020 fullførte nærmere 4 000 nyutdannede en fagskoleutdanning – 900 flere enn i 2016.

Sysselsettingsandelen for 2020-kullet er høyere enn for 2016-kullet

Ser vi bort fra nyutdannede som tar en ny utdanning, finner vi at andelen sysselsatte av de nyutdannede med fagutdanning har totalt sett en nedgang fra 89,5 prosent til 87,8 prosent mellom 2018 og 2020. Likevel er sysselsettingsandelen i 2020 over 2016-nivået på 86,1 prosent.

Det er noe forskjell i sysselsettingsandel etter type fagutdanning, med henholdsvis 76,3, 89,1 og 85,3 prosent blant nyutdannede med yrkeskompetanse med vitnemål, fag-/svennebrev og fagskoleutdanning.

Andelen sysselsatte er størst blant personer som tok fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse med vitnemål innenfor «bygg- og anleggsteknikk» i alle årene vi ser på. Våren 2020 er 9 av 10 personer som avsluttet dette utdanningsprogrammet sysselsatt i november samme år – tilsvarende resultater som vi ser blant personer som avsluttet «bygg- og anleggsteknikk» våren 2016 og 2018. Innenfor flere utdanningsprogram er sysselsettingsandelene høsten etter oppnådd yrkeskompetanse ganske like når vi sammenligner 2016, 2018 og 2020.

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125