23948sdkhjf

Equinor, RWE og Hydro samarbeider om havvind i Sørlige Nordsjø II

Til sammen har de tre selskapene solid erfaring fra alle deler av verdikjeden for havvind, fra utvikling og produksjon til leveranse i markedet.

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN har undertegnet en samarbeidsavtale om havvind i Norge. Partnerne skal i fellesskap utarbeide og søke norske myndigheter om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.

Olje- og energidepartementet har åpnet to områder for produksjon av fornybar energi (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II) og arbeider nå med konsesjonsprosessen for havvindprosjekter i Norge. Området grenser til dansk sektor i Nordsjøen, og ligger ideelt til for forsyning av energi til Europa.

Samarbeidet mellom Equinor, RWE og Hydro utgjør en sterk kombinasjon av erfaring og ekspertise innen utbygging av havvind, innsikt i energimarkedet og gjennomføring av store industriprosjekter. Til sammen har de tre selskapene utfyllende kompetanse samt erfaring fra hele verdikjeden som er nødvendig for å utvikle en stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II.

– Nordsjøen har noen av verdens beste vindressurser. En stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II kan få en sentral rolle i den videre utviklingen av Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs, og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon. Sammen med RWE og Hydro har vi den industrielle erfaringen fra turbin til kunde for å kunne skape verdi og levere fornybar energi til Europa, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

– Havvind er avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter fornybar energi, støtte lokal industri og skape nye, framtidsrettede jobber. Etter 20 år i offshoreindustrien, skal vi bruke vår erfaring og kompetanse slik at vi, sammen med våre partnere Equinor og Hydro, kan bidra til å nå Norges ambisjoner for havvind, sier Anja-Isabel Dotzenrath, konsernsjef i RWE Renewables.

Kartet vise hvor i Nordsjøen Sørlige Nordsjø II ligger plassert. ILLUSTRASJON: EQUINOR

– Havvind vil være en viktig del av den framtidige energimiksen for avkarbonisering av Europa og for å nå målene for 2050. For Hydro er dette samarbeidet i tråd med vår strategi om å diversifisere og utforske vekstmuligheter innenfor en ny industri. Med Hydro REIN bringer vi våre industrielle ferdigheter og forståelse av energimarkedene inn i partnerskapet, og vi ser frem til å samarbeide med RWE og Equinor. Sammen danner vi et sterkt partnerskap for utvikling av Sørlige Nordsjø II, sier Arvid Moss, konserndirektør for Hydro Energi.

Sørlige Nordsjø II-området har blant de beste vindressursene i verden og et havdyp på mellom 53 og 70 meter. Området har potensial til å levere en betydelig andel fornybar energi til land som har som mål å endre sin energimiks, etter at EU og Storbritannia uttrykte ambisjoner om 300 GW og 100 GW havvind innen 2050 for å nå sine nullutslippsmål.

Både Equinor og RWE har god erfaring med utvikling av store infrastrukturprosjekter for havvind, og å drive dem effektivt parallelt høyeste sikkerhetsstandard. I fellesskap har de utviklet Arkona havvindpark med en kapasitet på 385 MW i den tyske delen av Østersjøen. Parken ble åpnet i 2019, og leverer fornybar kraft tilsvarende behovet til 400.000 tyske husstander.

Med global industrivirksomhet, en fornybar kraftproduksjon som er blant de tre største i Norge og en stor virksomhet i kraftmarkedet i Norden og Brasil, bidrar Hydro med bred erfaring fra gjennomføring av store prosjekter, industrialisering og optimalisering av kraftmarkedet. I løpet av de siste årene har Hydro vært en av verdens største bedriftskunder innen fornybar energi, og selskapet har vært sentralt i utforming av kommersielle konsepter som har bidratt til utvikling av vindkraft i Norge og Sverige. Hydros deltakelse i partnersamarbeidet vil bli organisert gjennom det nyopprettede selskapet for utvikling av fornybar energi, Hydro REIN.

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.126