23948sdkhjf

Politianmelder Aker Solutions etter gasseksplosjon

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som går til det skritt å politianmelde Aker Solutions. Det skjer etter gasseksplosjonen ved selskapets anlegg på Stord 29. januar i år.

Politianmeldelsen ble klar etter at direktoratet foretok et tilsyn ved Aker Solutions anlegg etter gasseksplosjonen. Eksplosjonen førte til at 12 ansatte måtte få legetilsyn. Ingen ble alvorlig skadet i eksplosjonen. Det var avisa Sunnhordland som først omtale anmeldelsen.

Aker Solutions egne granskning avdekket at 12 tunge kumlokk ble slengt opp i været. Hadde ett av disse truffet mennesker kunne det fått dødelig utgang.

Sunnhordland skriver at DSB vurderte vedlikehold og kontroll av anlegget, avvikshåndtering, kompetanse, risikovurdering, eksplosjonsvern og varsling av uhell til DSB, i tillegg til selve eksplosjonen.

Aker Solutions Stord gasseksplosjon

TUNGE KUMLOKK: De røde firkantene viser hvor kumlokkene som føk flere meter til vært, var før eksplosjonen ved Aker Solutions' anlegg på Stord i januar. FOTO: AKER SOLUTIONS

Det er spesielt fem avvik som ble avdekket etter inspeksjonen som har vært avgjørende for å politianmelde selskapet. De fem alvorlige punktene er:

  • Mangler i Aker Solutions' risikovurdering av gassanleggene.
  • Manglende eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern.
  • Ikke utarbeidet sikkerhets- og driftsinstrukser for gassanlegget.
  • Manglende sikring av at gassinstallasjonene holdes i forsvarlig stand.
  • Manglende varsling eller rapportering av uhell og ulykker til DSB.

Aker Solutions er gjort kjent med politianmeldelsen og utifra dette vil selskapet samarbeide tett med både DBS og politiet for å få fram fakta i saken.

 

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078