23948sdkhjf

Fortsatt høy mangel på arbeidskraft

Norske virksomheter mangler til sammen 46 000 personer. Mangelen innen helse, pleie og omsorg og bygg og anlegg utgjør nesten halvparten. Det er også stor mangel på industriarbeidere, samt ingeniører og ikt-medarbeidere.

Det viser NAVs bedriftsundersøkelse 2021, som kartlegger etterspørsel og mangel på arbeidskraft. Årets undersøkelse viser også i hvilken grad koronakrisen har påvirket bemanningen.

Forventer økt behov for arbeidskraft framover

På bakgrunn av virksomhetenes svar har NAV estimert mangelen på arbeidskraft til 46 000 personer. Det er 4 750 færre enn i 2020, og 13 450 færre enn i 2019. Mangel på arbeidskraft omhandler de situasjonene der virksomheter ikke får ansatt noen eller må ansette noen med lavere eller annen kompetanse.  Selv om det er en nedgang, er antallet høyere enn forventet, mener Audun Gjerde, rådgiver i Kunnskapsavdelingen i NAV.

– Ettersom samfunnet har vært delvis nedstengt i koronaperioden og arbeidsledigheten er høy, forventet vi at virksomhetene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblemer. Men blant annet økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy, sier Gjerde.

Undersøkelsen viser også at behovet for arbeidskraft vil øke det neste året. Andelen virksomheter som forventer at de skal oppbemanne det nærmeste året, er omtrent det samme som de fire siste årene.

– Tallene er overraskende stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200 000 arbeidssøkere skal tilbake i arbeid i løpet av det neste året. Alt i alt ser det ut til at det blir stor etterspørsel etter arbeidskraft de nærmeste årene, men det kan ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg, sier Gjerde.

Stor mangel på helsearbeidere og bygge og anleggsarbeidere

Om vi ser på yrkesgrupper er det høyest mangel på arbeidskraft innen helse, pleie og omsorg (13 500). Nummer to på listen er bygg og anlegg (9 000).  Det er spesielt sykepleiere (5 300) og tømrere og snekkere (2 750) det er mangel på.

– At det er etterspørsel etter faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene er ikke nytt, men det har økt fra i fjor til år, sier Gjerde.

Det er også stor mangel på industriarbeidere (6 550), samt ingeniører og ikt-medarbeidere (5 450).

Mer enn en av fire bedrifter har permittert ansatte

På landsbasis oppgir 6 av 10 virksomheter at de er upåvirket av korona når det gjelder sysselsetting. De nordligste fylkene er minst rammet, mens Oslo er hardest rammet.   Over 1 av 4 bedrifter (28 prosent) har måttet permittere arbeidstakere i koronaperioden. I Oslo er andelen hele 36 prosent. Det er også flest hovedstadsvirksomheter som har måttet si opp ansatte på grunn av korona (9 prosent), nesten dobbelt så mange som gjennomsnittet (5 prosent).

Kilde: Pressemelding fra NAV

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.517