23948sdkhjf

Industrien i 2020: Leverandørindustrien hardt rammet av koronapandemien

Reiserestriksjoner, smittevernstiltak og lavere global etterspørsel førte til at norsk industriproduksjon falt med 3 prosent fra 2019 til 2020. Det var særlig leverandørindustrien til olje og gass-næringen som bidro til nedgangen.

Dette kommer fram i en fersk analyse fra Statistisk sentralbyrå, som har sett nærmere på hvordan det gikk med norsk industri koronaåret 2020.

12.mars 2020 kunngjorde norske myndigheter omfattende tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset, med nedstengninger og reiserestriksjoner. Dette førte til en kraftig og brå produksjonsnedgang i industrien i de påfølgende månedene. Ifølge produksjonsindeksen for industri, falt industrien med så mye som 5,6 prosent i andre kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Dette er det kraftigste fallet som noen gang er målt for et kvartal i denne statistikken som går tilbake til 1990.

Arbeidsintensive næringer ble særlig rammet

Selv om nesten samtlige industribransjer ble rammet av Korona-situasjonen, var det særlig en kraftig nedgang innenfor arbeidsintensive næringer med mye leveranser til olje- og gassektoren. Arbeidsintensive næringer kjennetegnes ved at produksjonsformen krever mye arbeidskraft per produsert enhet. I produksjonsindeksen dekkes flere av disse næringene i den analytiske grupperingen petroleumsrettet leverandørindustri.

Mens øvrig industri falt med 1,6 prosent fra 2019 til 2020, opplevde petroleumsrettet leverandørindustri en kraftig nedgang på hele 7 prosent. Omsetningsstatistikken viser også et klart fall i denne delen av industrien med 6 prosent for samme periode. Denne nedgangen på årsbasis kan særlig knyttes til det bratte fallet fra første til andre kvartal.

Metallvare- og maskinindustrien falt også

Produksjonen i petroleumsrettet leverandørindustri falt kraftig med over 10 prosent i andre kvartal 2020. Strenge smittevernregler sammen med karantene og reiserestriksjoner medførte blant annet til at tilgang på kvalifisert arbeidskraft ble vanskeligere. Ikke minst ble enkelte produksjonsprosesser vanskelig å gjennomføre med avstandskrav og begrensninger på antall personer som kunne samles i produksjonslokalene. I tillegg ble det periodevis også innført begrensninger for innreise i noen kommuner som gjorde det vanskelig for arbeidere å nå fram til verftene og produksjonsanleggene.

Indirekte ble også mange virksomheter påvirket gjennom at globale koronatiltak førte til et kraftig fall i oljeprisen. Dette bidro igjen til redusert etterspørsel etter leverandørindustriens produkter og tjenester.

Næringen bygging av skip og oljeplattformer ble særlig hardt rammet, og gikk ned med så mye som 26 prosent fra første til andre kvartal. Metallvare- og maskinindustrien falt også tydelig i denne perioden med henholdsvis 8 og 7 prosent.

Produksjonsinnhenting utover andre halvår

Etter at bunnen i aktivitetsnivået i petroleumsrettet leverandørindustri ble nådd i juli 2020, snudde utviklingen kraftig i august med en vekst på 9,4 prosent. Deretter har aktivitetsnivået holdt seg på et relativt stabilt nivå med noe tilbakefall i september og desember 2020.

Det er flere årsaker bak den kraftige innhentingen i andre halvår av 2020. Oppmykning av restriksjonene som ble innført på vårparten ga bedre arbeidsvilkår. Blant annet ble det i juni innført karanteneunntak for industriarbeidere fra EØS-land, noe som ga bedre tilgang til utenlandsk arbeidskraft. Dette underbygges av figur 3 som viser en vekst i bruken av innleid arbeidskraft i både tredje og fjerde kvartal.

Noen av disse lettelsene ble riktignok reversert senere i forbindelse med smittebølge nummer to. Til tross for dette har virksomhetene allikevel klart å stabilisere aktivitetsnivået. Dette må ses i sammenheng med at virksomhetene etterhvert har fått på plass gode rutiner og systemer for å håndtere smittevernreglene og utfordringer med karantene.

Oljeskattepakken kan også ha bidratt til veksten for disse næringene, da skattepakken bidro til at operatørene på norsk sokkel opprettholdt investeringsaktiviteten. SSBs investeringsstatistikk viser at investeringsanslaget for olje- og gassektoren for 2020 gitt i undersøkelsen i februar i fjor, altså rett før pandemien inntraff, var kun 3 prosent høyere enn det investeringene endte på i 2020. Dette indikerer at oljeselskapene har opprettholdt om lag det investeringsnivået de budsjetterte med før pandemien inntraff.

 

 

Kilde: Statistiske sentralbyrå (SSB)

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078