23948sdkhjf

Kongsberg Maritime og Myklebust Verft tildelt stort oppdrag fra Hurtigruten

Kongsberg Maritime og Myklebust Verft får oppdraget med å bygge om tre Hurtigrute-skip til hybridskip.

– Dette er et av de største oppdragene hittil i Europa når det gjelder miljøoppgradering. For oss er det givende å jobbe med et selskap som deler vår fremoverlente tilnærming til teknologi og miljø, og det er spesielt hyggelig å få jobbe med skip som så mange har et nært forhold til. Hurtigruten Norge tar bærekraftige valg for ombyggingen av sine eksisterende skip, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime.

Hurtigruten Norge skal nemlig oppgradere alle skipene i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, og kutter CO2-utslippene med minst 25 prosent. Samtidig blir NOx-utslippene redusert med 80 prosent. Den betydelige oppgraderingen inkluderer blant annet hybriddrift med store batteripakker, langt mer effektive motorer og en storstilt satsing på biodrivstoff.

- Vi starter nå den største oppgraderingen i Hurtigruten-konsernets historie. Vi kombinerer de beste tekniske løsningene som er tilgjengelige for våre skip og kutter CO2-utslippene langs norskekysten med minst en fjerdedel, samtidig som at vi kan seile sikkert. Og kanskje enda viktigere: Vi legger grunnlaget for å ta i bruk nye og enda mer effektive miljøløsninger i takt med at de utvikles, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge. 

STØRSTE OPPGRADERINGEN:  - Vi starter nå den største oppgraderingen i Hurtigruten-konsernets historie, sier adm. dir. Hedda Felin i Hurtigruten. FOTO: HURTIGRUTEN

Hurtigruten Norge har inngått avtale med Kongsberg Maritime for tre av kystruteskipene, som skal bygges om til hybridskip med nye lavutslippsmotorer og store batteripakker.  Myklebust verft på Sunnmøre har fått oppdraget for ombyggingen av det første skipet med mulighet for å få også de to neste.

Norsk teknologi – norske verft

Som resten av Hurtigruten-konsernets satsing på teknologi og skip de siste årene, skjer oppgraderingen av skipene i ruten mellom Bergen og Kirkenes på norske verft med hovedsakelig norsk teknologi.

  • Kongsberg Maritime skal stå for prosjektering og ombygging av de tre skipene som skal gjennom den største oppgraderingen: MS Richard With, MS Nordlys og MS Kong Harald. Dette blir hybridskip med batteripakker og nye, norskproduserte motorer.    
  • Myklebust verft på Sunnmøre har fått oppdraget med ombyggingen av det første skipet.
  • For å sikre store utslippskutt også i perioden før skipene er oppgradert, skal alle Hurtigruten Norges skip ta i bruk miljøsertifisert biodrivstoff i stor skala allerede fra sommeren 2021.   
  • Hurtigruten Norges sju skip får også renseanlegg som gjør at rundt 80 prosent av NOX-utslippene fjernes. Miljøoppgraderingen har fått tilsagn om støtte fra NOx-fondet. 
  • Samtlige skip i Hurtigruten Norges flåte er allerede bygget om til å kunne koble seg til landstrøm. Det eliminerer utslipp i havner med lang liggetid og landstrømanlegg.    
  • Oppgraderingene inkluderer en rekke andre små og store endringer som propeller, skrogoptimalisering, gir, generatorer og nye kontrollsystemer. Dette optimaliserer driften og gir økt energieffektivitet.  
  • Den storstilte oppgraderingen betyr at samtlige av Hurtigruten Norges sju skip mellom Bergen og Kirkenes blir klassifisert som Tier III, den strengeste internasjonale standarden for utslipp av NOx.

Rekordinvesteringen i Hurtigruten Norges skip skaper store verdier for kysten.

- Her har norsk teknologi og norske verft nok en gang vunnet fram i skarp konkurranse mot utenlandske aktører. Dette viser hvor langt framme Kongsberg Maritime, Myklebust verft og resten av norsk maritim industri er. Ombyggingene skaper arbeidsplasser, verdier og aktivitet sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

Skjeldam Hurtigruten

UTSLIPPSFRITT: -Vi har som målsetning å seile utslippfritt over hele verden, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam. FOTO: HURTIGRUTEN

- Målet vårt er å seile helt utslippsfritt over hele verden. Det skal vi få til, og vi kommer ett skritt nærmere hver dag. Men vi kan ikke sitte stille og vente til all teknologien er på plass. Vi skal jobbe sammen med industrien for å flytte grenser og finne de beste løsningene allerede i dag, fortsetter Skjeldam.

Satser på biodrivstoff

Opprinnelig vurderte Hurtigruten Norge å bygge om flere av skipene langs norskekysten til LNG-drift. For de tre skipene som skal gjennom den mest omfattende ombyggingen velger Hurtigruten Norge nå en løsning som kombinerer ulike teknologier med miljøsertifisert biodrivstoff. Dette er gjort etter en omfattende vurdering av teknisk gjennomførbarhet og prosjektrisiko.

- Miljøoppgraderingene er ekstremt kompliserte og krever en omfattende ombygging av skipene våre. Derfor har vi brukt tid på å finne de beste løsningene tilgjengelige for oss, og har nå landet på en kombinasjon av biodrivstoff og avansert miljøteknologi. Det gjør oppgraderingene av skipene mindre komplekse, gir sikkerhet for gjennomførbarhet, vi får skipene raskere tilbake i rute, samtidig som vi oppfyller ambisjonen vår om mer enn 25 prosent kutt i CO2-utslippene, sier Felin.

Hurtigruten Norge er i dialog med flere ulike leverandører av biodrivstoff, med ett absolutt krav: Det skal ikke skal brukes palmeolje eller andre miljøskadelige kilder i produksjonen.

- Biodrivstoffet vi bruker skal være laget av avfall, være basert på fornybare råvarer og ikke være laget i konkurranse med matvareproduksjon, ikke gi avskoging eller bidra til tap av biologisk mangfold, sier Felin.

I løpet av våren skal også Hurtigruten Expeditions starte testing av biodrivstoff på enkelte av selskapets ekspedisjonscruiseskip.

Trinnvis oppgradering

Deler av miljøoppgraderingen har blitt forsinket av coronapandemien. Derfor skal ombyggingene skje trinnvis fram til 2023, slik at dette får minst mulig konsekvenser for den viktige gods- og passasjertrafikken langs norskekysten.

MS Vesterålen er allerede ferdig oppgradert med nye motorer, SCR-renseanlegg, landstrømtilkobling og annen miljøteknologi.  

 

 

Kilde: Kilde: Hurtigruten

KLIKK for alle artikler i Kontrakter og oppdrag.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.111