23948sdkhjf

Regjeringen vil det gjøre enklere å skrote offshoreskip

Og det gjør den, fordi den ønsker å gi tilskudd til investeringer i mer miljøvennlige offshoreskip.

23 prosent av klimagassutslippene fra skipsfarten i Norge kommer fra offshoreflåten. Regjeringen etablerer nå en ny ordning som gir tilskudd til investeringer i miljøvennlige offshoreskip og til skraping av eldre, forurensende skip. Ordningen skal både redusere antall offshoreskip i markedet og sørge for at offshoreflåten blir mer miljøvennlig.

  1. april behandlet Stortinget regjeringens maritime melding, Meld. St. 10 (2020-2021) "Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring"Meldingen er den første maritime stortingsmeldingen på 16 år, og fremmer grønn skipsfart som en av hovedprioriteringene i den maritime politikken fremover.

Som en oppfølging av tiltakene i stortingsmeldingen og budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, utvider regjeringen nå støtten til kondemnering av skip til også å omfatte norske offshorerederier. Kondemneringsordningen for offshoreskip gir støtte til grønne investeringsprosjekter i offshoreflåten, og forutsetter at det kondemneres et offshoreskip. Det er satt av 150 mill. kroner til ordningen i 2021. Denne ordningen kommer i tillegg til kondemneringsordningen for skip i nærskipsfart som ble opprettet i fjor. 

– Norsk maritim næring er verdensledende i utviklingen av grønne løsninger. Investeringer i miljøvennlige offshoreskip bidrar både til å redusere utslippene fra offshoreflåten, og vil også stimulere leverandør- og verftsindustrien lang kysten vår. Gjennom krav, og sterke, målrettede virkemidler skal vi sikre at fremtidens skipsfart blir grønn, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Norge har en av verdens største offshoreflåter. Samtidig har markedet siden 2014 vært preget av overkapasitet som følge av oljeprisfallet. Per 2021 er det om lag 100 offshoreskip i opplag, og flere offshorerederier har økonomiske utfordringer. Regjeringens ambisjon er å halvere utslipp av CO2 i innenriks skipsfart innen 2030.  Klimautslipp fra offshoresegmentet i 2018 er beregnet til å utgjøre om lag 23 % av utslippene fra innenriks skipsfart. Det er derfor et potensial for betydelige kutt i klimagassutslipp gjennom en grønn flåtefornyelse av offshoreflåten.

Støtte kan gis til:

  • Dersom man kondemnerer et skip kan det gis tilskudd for investeringer i lav- og nullutslippsløsninger i et eksisterende skip. Skipet som det gjøres miljøinvesteringer i må eies av rederiet som søker tilskudd eller kjøpes inn fra et norsk foretak.
  • Ordningen vil forvaltes av Innovasjon Norge, som vil kunne motta søknader innen kort tid.

Som hovedregel vil 40 % av merkostnaden til en miljøinvestering kunne gis som støtte gjennom ordningen. Støtten til små- og mellomstore bedrifter og til bedrifter i distriktsområder kan være noe høyere. Støtte til det enkelte prosjekt i kondemneringsordningen for offshoreskip vil følge reglene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) i statsstøttereglene.

Løft for flåtefornyelsen

Evnen til å utvikle og ta i bruk grønn skipsteknologi vil påvirke muligheten til å hevde seg i det internasjonale markedet fremover, både for rederier, teknologileverandører og hele den maritime næringen. – Grønn skipsfart er et viktig område for grønn vekst fremover, og satsningen på grønn skipsfart spiller en nøkkelrolle i omstillingen til en mer bærekraftig og grønn økonomi sier næringsministeren.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.127