23948sdkhjf

Det er ikke LKAB som gir de store støvproblemene i Narvik

Ja, LKABs verk i Narvik avgir svevestøv, men de virkelig store støvproblemene i området er det veitrafikken som gir.

Det er konklusjonen i en rapport som analysebyrået COWI har foretatt for Narvik kommune, etter at det i flere år har vært mye svevestøv-problemer rundt byen. Lenge har man trodd at det er LKABs verk som har vært årsaken til støvproblematikken, men nå viser ny forskning at det er veitrafikken som er verst, skriver avisa Fremover.

– Det vi ser er at trafikken langs E6, spesielt på høsten og våren når piggdekk kjører på tørr asfalt, er det som gir hovedmengden av inhalerbart støv. LKAB har nok et bidrag til bakgrunnsnivåene, men de høye episodene med støv er ikke LKAB skyld i, sier fagdirektør i Område for smittevern miljø og helse Johan Øvrevik i FHI til avisa.

Man har trodd at jernmalmen ved verket har vært en viktig bidragsyter til å øke svevestøvet i området. Og selv om det er en del støv som kommer fra LKABs verk, så er det altså ikke dette som er hovedutfordringen.

Folkehelseinstituttets vurdering er basert på spredningsberegninger for svevestøv utført av COWI og analyser av støvmålinger utført av NILU og Sintef Molab.

«At veitrafikken er en hovedkilde til høye nivåer av inhalerbart svevestøv underbygges av mengden jernforekomster i støvet. De dagene det var mindre mengder støv i lufta var det en høy andel jern, mens de dagene det var mye støv i lufta var det lite jern i støvet. Pågående eller historiske aktiviteter ved LKAB ser altså ut til å bidra til de generelle bakgrunnsnivåene av svevestøv, men episodene med høye svevestøvnivåer er preget av støv med lavt jerninnhold, noe som peker på andre kilder enn jernmalmen», heter det i rapporten.

Det er spesielt ved lossing at støvskyene har hengt rundt LKAB. I tillegg gir støvskyen trær med mifarging og klesvask som er blitt rosa. FHI har også fått med seg dette, men det betyr ikke at støvet er så farlig som man skulle anta.

lkab narvik

HJØRNESTEINSBDRIFT: LKAB er en hjørnesteinsbedrift i Narvik, men gir også miljøutfordringer i form av mye svevestøv. FOTO: LKAB

– Vi er klar over at det kommer støv fra LKAB. Spørsmålet er om støvet fra LKAB er så smått at det er inhalerbart. Men vi forstår at det kan være skremmende fordi man ser støvet, og at det oppfattes som plagsomt, sier Øvrevik til Fremover.

Han sier videre at støvet fra verket kan gi øvre luftsveissymptomer, men at det er lite fare for at det er helseskadelig.

Fremover skriver at det i perioden 1. mars 2016 til 1. mars 2017 var det totalt 31 overskridelser av døgngrenseverdien for partikler under 10 mikrometer ved målestasjonen i Narvik sentrum. Antall overskridelser er høyt sett i norsk sammenheng, men Øvrevik sier at årsgjennomsnittet var godt under den lovbestemte grenseverdien og anbefalte luftkvalitetskriterier.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.331