23948sdkhjf

Flere årsaksfaktorer til sveiseproblemene på Johan Castberg

En intern granskingsgruppe fra Equinor har undersøkt kvalitetsavviket på sveising og inspeksjon på Johan Castberg produksjonsskip som er under bygging ved Sembcorp Marine i Singapore.

Det skal ikke ha vært enkelthendelser som har vært direkte årsak til sveisekvalitetsproblemene, men gruppen peker på flere årsaksfaktorer.

Et omfattende arbeid gjøres nå for å kvalitetssikre og kryssjekke sveiser og reparere sveisefeil, for å sikre at skipet tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet og integritet før det forlater verftet.

Under bygging av skroget til Johan Castberg produksjonsskip ved Sembcorp Marine i Singapore, har Equinor avdekket kvalitetsavvik både på sveising og inspeksjon av sveisearbeid.

– Sikkerhet er Equinors høyeste prioritet. Vi gjennomfører nå omfattende kryssjekk og reparasjon av sveiser for å sikre at Johan Castberg produksjonsskip tilfredsstiller krav til sikkerhet og integritet. Når Johan Castberg settes i produksjon skal alle være trygge på at skipet er sikkert, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Verftet er ansvarlig for å utbedre kvalitetsfeil og kostnader relatert til utbedring av sveisefeil dekkes ifølge kontrakten av Sembcorp Marine. Kryssjekk og utbedringsarbeid er nær ferdigstilt og følges tett av Equinor.

– For å sikre læring og unngå lignende situasjon i andre prosjekter eller på andre verft, har vi gjennomført en grundig gransking, sier Tungesvik.

Granskingsteamet fant ingen enkelthendelse som kan ha vært en direkte årsak til sveisekvalitetsproblemene, men har pekt på årsaksfaktorer som anses å ha hatt innvirkning:

  • Leverandøren (SCM) leverte ikke tilstrekkelig kompetente sveisere og sveiseinspektører til arbeidet med å bygge skroget og overholdt ikke fullt ut prosesser og arbeidsrutiner for gjennomføring og oppfølging av sveise- og inspeksjonsaktiviteter.
  • Equinor har ikke i tilstrekkelig grad etterlevd egne arbeidsprosesser og prosedyrer relatert til risikohåndtering, byggeledelse og oppfølging på byggeplass.
  • Selv om Equinors oppfølgingsteam tidlig fanget opp signaler på dårlig kvalitet ble ikke omfanget og alvorlighetsgraden forstått. Derfor ble ikke tilstrekkelige tiltak iverksatt.
  • Equinor sitt oppfølgingsteam har ikke hatt nok personell med erfaring og kompetanse på sveising og sveisekontroll og har ikke benyttet selskapets fagekspertise på disse områdene tidlig nok.

– Vi lager nå en plan med konkrete tiltak for å følge opp funnene og vil dele erfaringene bredt, sier Tungesvik.

FERDIG: Slik vil Johan Castberg bli seende ut når det er ferdig. ILLUSTRASJON: EQUINOR ASA

Granskingsgruppen har undersøkt årsaker til kvalitetsavviket på sveising i perioden fra januar 2017 til oktober 2019.  Basert på dette anbefaler de at Equinor forbedrer:

  • Prekvalifiseringsprosess for nye leverandører
  • Praksis for oppfølging på byggested, inkludert risikohåndtering
  • Rekrutteringsprosess til oppfølgingsteam og bygging av lag.

Omfattende kontroll og utbedring

Da Equinor sommeren 2019 gjorde kryssjekk av Sembcorps ultralydsinspeksjon av sveiser i moonpool-området på skroget med eget personell, ble det oppdaget en høyere feilrate enn  rapportert. Da ble det besluttet å kryssjekke samtlige sammenstillingssveiser. Senere ble det avdekket unormalt høye feilrater også i fabrikasjonssveiser.

– Derfor har vi gjort en revurdering av samtlige struktursveiser på skroget. Dette er en svært krevende jobb når skroget allerede er bygget, men sikkerhet kommer først. Skipet skal være i henhold til kravene nedfelt i Plan for utbygging og drift og ha klassesertifikat fra DNV før det går til feltet, sier Tungesvik.

Det er gjort en revurdering av alle struktursveiser, og det utføres en omfattende kryssjekk med NDT (Non Destructive Testing) som for eksempel ultralyd.

– Equinor burde ha avdekket omfanget av sveisefeil tidligere, men skroget ligger fortsatt i dokk, og dermed kan vi kan reparere feil før det blir sjøsatt, sier Tungesvik.

Etter planen skal skroget til Johan Castberg produksjonsskip fraktes til Stord om bord på tungløftefartøyet Boka Vanguard mot slutten av 2021, men korona-pandemien skaper fortsatt usikkerhet rundt tidsplaner.

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.469