23948sdkhjf

Ærfugl reduserer CO2-utslippene med opptil 30 prosent pr fat på Skarv

Ærfugl-prosjektet viser hvordan lønnsomme utbygginger går hånd i hånd med lave CO2-utslipp.

Det skriver Aker BP, som forvalter naturressurser for å skape verdier. Derfor jobber Aker BP for maksimal verdiskaping gjennom å utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte, samtidig som kostnadene og utslippene holdes på et minimum. For å klare dette må alle yte sitt beste og alltid søke forbedring.  Ærfugl er et svært godt eksempel på hvordan Aker BP gjennomfører prosjekter. 

Oppstart som lovet  

Ærfugl er et smalt og nesten 60 kilometer langt gass- og kondensatfelt i Norskehavet. Det ligger i nærheten av Skarv-feltet, om lag 200 kilometer vest for Sandnessjøen.  

12.november 2020 rapporterte Aker BP og partnerne Equinor, Wintershall Dea og PGNiG at produksjonen hadde startet på Ærfugl fase 1. Dette var nøyaktig samme dato som ble lovet i Plan for utbygging og drift (PUD) i 2017.  

Aker BP har sammen med sine alliansepartnere, leverandører og lisenspartnere, ikke bare fullført prosjektet trygt og effektivt, på tid og innenfor budsjett i en periode preget av covid-19 og en betydelig oljeprisnedgang, men også oppnådd betydelige forbedringer etter godkjenningen av PUD. Blant annet ble fase 2 fremskyndet fra 2023 til 2021 og prosjektøkonomien er forbedret.  

Lavere balansepris  

Ærfugl er det første nye feltet som er koblet til Skarv, og det ventes å øke bruttoproduksjonen på produksjonsskipet fra rundt 85.000 til 140-150.000 fat oljeekvivalenter per dag.  

Når Ærfugl fase 2 er fullført, vil CO2-utslippene per produsert fat oljeekvivalenter på Skarv reduseres med opptil 30 prosent innen 2022. Dette skyldes at en økt andel av produksjonen kommer fra Ærfugl. I tillegg vil produksjonen fra Ærfugl ha høyt trykk ved inntak før prosessering, noe som eliminerer behovet for å bruke en ekstra kompressor for å eksportere gassen til rørledningen.  

- Ærfugl-prosjektet styrker Skarv både kommersielt og miljømessig. Skarv-området har høyt potensial og en rekke prospekter, og Ærfugl gir oss muligheten til å utrede bærekraftige løsninger for kraftforsyning i framtiden, sier driftsdirektør Ine Dolve i Aker BP.

Ærfuglprosjektet

ILLUSTRASJON: AKER BP

- Ærfugl er det første store skrittet mot å gjøre produksjonsskipet Skarv til et hovedsenter for omkringliggende funn. Dette er bare begynnelsen på historien om Skarv, sier direktør for drift og felutvikling for Skarv-området i Aker BP,. Sverre Isak Bjørn.

Innovative allianser  

Ærfugl er et allianseprosjekt, og det er tre allianser som har vært involvert i gjennomføringen av prosjektet. Innovasjon har gjort at alliansene kan ta i bruk ny teknologi. De har bygget den første digitale tvillingen både for plattformdekk, brønner og havbunn, og lagt til rette for stor grad av automatisering. De har også installert verdens første produksjonsrør med elektrisk oppvarming (Electrically Heat Traced Flowline, EHTF)  

I alliansene jobber Aker BP med de beste leverandørene i et langsiktig perspektiv. Sammen lykkes de ved å jobbe som et integrert team. Alle alliansepartnere står på like fot, deler på risiko og har incentiver som belønner alle parter når de leverer. De utnytter den beste erfaringen og kunnskapen hos hverandre, og setter den beste personen på jobben – uavhengig av selskapstilhørighet. Gjensidig respekt og tillit gjør at de kan ha felles eierskap til utfordringer og løsninger. Det er akkurat dette allianser handler om: Det er ikke oss og dem. Det er vi. 

Aker BPs mål er å produsere olje og gass så effektivt som mulig for å gi større verdiskaping fra våre olje- og gassressurser til investorer og samfunnet for øvrig. 

 

 

Kilde: Pressemelding fra Aker BP

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079