23948sdkhjf

Hurtigbåter kan få støtte til å kutte klimagassutslipp

80 millioner kroner skal deles ut til prosjekter som kan bidra til å kutte utslipp av klimagasser fra hurtigbåter, via ordningen Klimasats. Søknadsfristen er 3. september.

– Regjeringen har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå klimamålene og skape nye, grønne jobber. Vi skal blant annet halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. Gjennom ordningen Klimasats støtter vi arbeidet med å redusere utslippene fra hurtigbåtene langs kysten og framskynder overgangen til en grønnere skipsfart, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Grønnere hurtigbåter

Det er i underkant av 80 hurtigbåter i fylkeskommunal drift i Norge. Disse båtene bruker tradisjonelt mye drivstoff og har høye utslipp per passasjer.

Å gjøre reisene grønnere er en viktig oppgave for kystlandet Norge. Tiltak på hurtigbåter ble utredet i Klimakur 2030. Rapporten viser at potensialet for utslippskutt er rundt en halv million tonn CO2 fram mot 2030.

– Grønn teknologi må ofte hjelpes i gang. Vi er stolte av å støtte gode prosjekter som gjør transport med hurtigbåt mer klimavennlig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Priotierer implementering

Det er fjerde gangen aktører som driver kollektivtransport med hurtigbåt, kan søke slik støtte gjennom hurtigbåtprogrammet i Klimasats.

Tidligere tildelinger er blant annet brukt til ombygging av hurtigbåter fra diesel til strøm, og forprosjekter. Miljødirektoratet har hittil gitt betydelig støtte til utvikling.

– Vi vil i år særlig støtte prosjekter som bidrar til å få innovative fartøy inn i regulær drift i nær framtid, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Faktaboks: Må søke før 3. september 2021

  • Søknadene om støtte gjennom hurtigbåtprogrammet i Klimasats kan inkludere alt fra utredning av muligheter til faktisk bygging eller ombygging av båter.
  • Det er verdt å merke seg alle kriteriene som vil ligge til grunn for vurderingen av søknadene (se lenker nederst på siden for mer informasjon).
  • Hurtigbåtprogrammet i Klimasats kan ikke gi støtte til prosjekter som kan støttes av Enova. Enova har i dag et støtteprogram der de tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner til ladeinfrastruktur for offentlige transporttjenester, herunder hurtigbåt. I tillegg kan Enova støtte ulike teknologiutviklingsprosjekter. Søker må avklare på forhånd om Enova kan støtte tiltaket/prosjektet. Ta kontakt med Miljødirektoratet ved eventuelle spørsmål.
  • Støtten begrenses av tilgjengelige midler og konkurranse om disse. Det kan deles ut maksimalt 80 millioner kroner.
  • Støtten kan dekke inntil 75 prosent av kostnadene til utvikling og realisering av null- og lavutslippsløsninger. Minste søkesum er 2 millioner kroner.
  • Søknadsfrist er 3. september.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109