23948sdkhjf

Etterlyser grønn industriavtale

En intensivert, grønn industrisatsing kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030. Sluttrapporten fra Prosess21 etterlyser en forpliktende avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og myndighetene om grønn industrivekst og klimagassreduksjon.

Dette er en av hovedanbefalingene som kommer frem i sluttrapporten fra Prosess21 som ble overlevert til næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 8. februar. Anbefalingene er et resultat av ti ekspertgrupperapporter utarbeidet av aktører fra industrien, forskning og virkemiddelapparatet. Styringsgruppen har arbeidet siden våren 2018 på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Målet for Prosess21 er å gi anbefalinger om hvordan Norge kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst fram mot 2050. 

– Norsk prosessindustri kan doble sin eksport innen 2030, samtidig som utslippene av klimagasser mer enn halveres. Arbeidet med Prosess21 har resultert i mer enn 100 tiltak og anbefalinger hvor vi har trukket frem seks hovedgrep. Ett av disse er at vi foreslår en avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og politiske myndigheter om å bygge grønn industri. En bredt forankret industriavtale vil gi en helhetlig og felles plattform for fremtidens norske prosessindustri som vil forplikte alle parter og gi økt forutsigbarhet, sier Håvard Moe, leder av styringsgruppen for Prosess21 og teknologidirektør i Elkem.

– Vi skal kutte utslippene, ikke utviklingen. Industrien spiller en nøkkelrolle som motor for innovasjon og ny teknologi. Skal vi skape grønn vekst og omstille Norge til en grønn økonomi er vi avhengig av at alle spiller på lag. Her er industrien viktig å ha med. Kompetansen til norsk prosessindustri er i god posisjon til å levere løsninger inn mot det grønne skiftet som Venstre og regjeringen er opptatt av. Når vi skal gripe mulighetene og satse videre, blir rapporten fra Prosess21 vår felles guide til å treffe planken best mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Norge skal oppfylle Parisavtalen. Da må vi kutte utslipp på bred front, også i industrien. Prosess21 er et utmerket initiativ som peker på mange mulige grep for å utvikle ny teknologi og fremme grønn vekst. Regjeringen vil kutte utslippene, ikke utviklingen, og da må vi jobbe på lag med næringslivet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Prosessindustrien er nøkkelen

En god klimapolitikk reduserer utslipp globalt, nasjonalt og lokalt samtidig som den gir økt verdiskaping, flere jobber og tiltrekker flere investeringer i eksportrettet lavutslippsindustri til Norge.

– Vi har globale konkurransefortrinn innen råmaterialer og metaller, batterier, hydrogen, havvind, karbonfangst og lagring. Der andre land bruker fossil energi som innsatsfaktor, har Norge tilgang til store mengder fornybar kraft som kan brukes til industribygging. I tillegg har vi i Norge fordelen av å ha en arbeidsstyrke som er høyt utdannet, teknologisk kompetent og med lang industriell erfaring, sier administrerende direktør i Norsk Industri.

Prosessindustrien er nøkkelen for å løse klimaproblemet og har for lengst planen for å bli utslippsfri klar. Kvotesystemet vil definitivt bidra til reduserte utslipp, men vi trenger andre virkemidler i tillegg.

– Norsk Industri vil ha en helhetlig virkemiddelpakke for klimaomstilling og industrivekst. Virkemiddelapparatet må likebehandle støtte til reduksjon i kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp. Enovas mandat må endres slik at vi får realisert utslippskutt uavhengig av kvoteplikt. I tillegg må det etableres finansieringsordninger for å fremskynde markedsintroduksjon av nye fremtidsrettede industriprosjekter. Avtaler, fondsløsninger og bruk av differansekontrakter er effektive og målrettede virkemidler som nå må komme på plass, sier Lier-Hansen.

 

Kilde: Norsk Industri

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078