23948sdkhjf

Aker BP skal investere som planlagt

Aker BPs strategi ligger fast, og selskaspet er godt posisjonert til å levere på selskapets planer for lønnsom vekst, lave kostnader og lave utslipp.

Det går fram av selskapets kapitalmarkedsoppdatering torsdag 4. februar.

- Aker BP er unikt posisjonert til å skape betydelige verdier for både eiere og det norske samfunnet. Gjennomføringsevnen vår har aldri vært bedre, selskapets økonomiske stilling har aldri vært mer robust, og våre investeringsmuligheter har aldri vært mer attraktive, sier administrerende direktør, Karl Johnny Hersvik. 

Effektiv drift med lave kostnader og lave utslipp, robust prosjektgjennomføring gjennom våre allianser og betydelig produksjonsvekst ved å investere i ressurser med god lønnsomhet gir et meget godt utgangspunkt for høy verdiskaping:

- I 2020 leverte Aker BP-teamet svært gode resultater i et år som har vært veldig utfordrende. Vi håndterte utfordringene med Covid-19-pandemien, vi iverksatte nødvendige tiltak for å bevare vår økonomiske robusthet ved å tilpasse oss stor usikkerhet i markedet, og vi leverte på våre operasjonelle mål. De midlertidige endringene i skattesystemet som et bredt politisk flertall vedtok i juni, gjorde det mulig for industrien å gjenoppta investeringsplanene og dermed øke aktiviteten og sikre arbeidsplasser hos leverandører i hele Norge, sier Hersvik videre.

Aker BP forblir et rendyrket olje- og gasselskap. Selskapet vil bidra til energitransformasjonen gjennom å skape mest mulig verdier for våre eiere og samfunnet, minimere egne utslipp, og ved å dele data og kompetanse med andre næringer. I 2020 reduserte Aker BP CO2-utslippene til 4,5 kg per fat oljeekvivalenter. Det er under en tredel av gjennomsnittet globalt. 

Aker BP kjennetegnes ved å operere felt med høy effektivitet og lave kostnader. I 2020 var produksjonseffektiviteten til Aker BP-opererte felt 92 prosent. Produksjonskostnadene ble betydelig redusert, til 8,3 dollar per fat. Selskapet innfører nå en ny driftsmodell for å ytterligere forbedre effektivitet, sikkerhet og kostnadsnivå. Målet er å redusere kostnadene til under 7 dollar per fat.

I tett samarbeid med sine alliansepartnere har Aker BP demonstrert prosjektgjennomføring i verdensklasse. Selskapet deltar i utviklingen av en ny digital prosjektgjennomføringsmodell som forventes å føre til ytterligere forbedringer i kostnader, gjennomføringshastighet og kvalitet i nye prosjekter.

Aker BP planlegger å ta investeringsbeslutninger for 10-12 nye feltutviklingsprosjekter innen utgangen av 2022. Den største av disse er den koordinerte utbyggingen av NOAKA-området. Totalt dekker disse prosjektene mer enn 500 millioner fat nye ressurser netto til Aker BP. Med break-even oljepriser under 30 dollar per fat, vil disse prosjektene skape betydelig verdi både for selskapet og for det norske samfunnet. Når disse prosjektene er gjennomført, forventer selskapet at produksjonen har økt med 70 prosent til mer enn 350 tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd) i 2028.

Kilde: Aker BP

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078