23948sdkhjf

APT utvikler AI-løsning for offshore boreoperasjoner

Det Oslo-baserte oljeserviceselskapet Applied Petroleum Technology (APT) har mottatt forskningsstøtte for å utvikle en kunstig intelligens-løsning (AI) som kan fullstendig endre hvordan oljeselskaper anvender biostratigrafiske tjenester når de planlegger boreprogrammer samt evaluerer og vurderer hydrokarbonbrønner.

Biostratigrafi er et fag som daterer bergarter ved hjelp av fossiler. Metoden er obligatorisk for alle letebrønner boret på norsk sokkel. Metoden brukes til å forstå geologien og korrelere brønnseksjoner både innenfor enkeltfelt og på regionalt nivå.

Selv om biostratigrafiske data var del av den digitale revolusjonen på 1980-tallet, utføres undersøkelsene av mikrofossiler og andre organiske stoffer fra borkaks og kjerneprøver fremdeles manuelt ved bruk av mikroskop for å kvantitativt evaluere mikrofossilt innhold i hver prøve.

Forskningsrådet har derfor tildelt APT forskningsstøtte på 5,5 millioner kroner for å utvikle et bildeanalyseverktøy og AI-løsning med tilhørende programvare. Hensikten er å modernisere og forbedre den mikroskopbaserte analysen hvor man identifiserer og kvantifiserer fossilinnholdet. Sistnevnte anvendes i planleggingen av boreoperasjoner samt i evaluering og vurdering av brønner, og ofte underveis i boreoperasjoner offshore.

– Med vår nye bildegjenkjenningsteknologi og AI-baserte analysemetoder kan vi redusere tidsbruken på analyser betraktelig, samtidig som vi får tilgang til mer nøyaktige statistiske data ved at menneskelig inkonsekvens og forutinntatthet elimineres. Samlet sett vil dette gjøre oss i stand til å tilby enda raskere og bedre beslutningsstøtte til oljeselskapene lete- og boreteam, sier Thomas Løkken Rustad, palynolog i Applied Petroleum Technology and prosjektleder for AI-prosjektet.

Ved å forkorte datainnsamlingsprosessen betydelig, kan de biostratigrafiske analysene øke sin betydning ved at de proaktivt benyttes i beslutnings- og brønnevalueringsprosesser.

I dag gjennomfører APT biostratigrafiske analyser i løpet av 24 timer når det er kritisk å få raske resultater, for eksempel underveis i boreoperasjoner. For andre større, ikke-presserende jobber er en gjennomføringstid på 2-3 måneder ganske vanlig.

– Gjennom å bruke AI-programvare for å identifisere og kvantifisere fossilt innhold, vil vi kunne redusere gjennomføringstid og øke både kvalitet og kapasitet. Biostratigrafen kan redusere rutinearbeid og i stedet fokusere på kvalitetskontroll og tolkning av data og kommunisere resultatene til kunden. Det kan også muliggjøre en reduksjon av biostratigrafisk offshorepersonell ettersom analysearbeidet kan utføres på land i stedet, og derigjennom redusere reiser offshore samt HMS-risiko, sier Thomas Løkken Rustad.

Når prosjektet er gjennomført forventer APT å være det første biostratigrafiselskapet i verden som tilbyr digitale palynologitjenester. Dette vil øke selskapets kapasitet og åpne opp internasjonale markeder for APT.

Applied Petroleum Technology utfører geokjemiske og biostratigrafiske laboratorietjenester, bassengmodellering og petroleumssystemanalyser (PSA) til operatører over hele verden. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo, med ytterligere kontorer i Storbritannia, USA og Canada. 

  

Kilde: Pressemelding fra APT

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093