23948sdkhjf

Oksygenfest for Nova Sea-laks på Lovund

Det nordnorske oppdrettsselskapet Nova Sea har økt oksygennivået i ventemerdene utenfor slakteriet på Lovund med 20 prosent etter å ha tatt i bruk nyutviklet norsk pumpeteknologi.  

– 20 prosent økning i oksygeninnholdet betyr svært mye for fiskevelferden og kvaliteten på fisken vi produserer. Det gjør at vi kan utnytte ventemerdkapasiteten vi har per i dag mer maksimalt, som igjen fører til en bedre brønnbåtlogistikk og mer stabil slaktekapasitet, sier fabrikksjef Terje Sølna ved Nova Sea i Lovund.  

Bakgrunnen for teknologiinvesteringen er at de seks ventemerdene utenfor selskapets pakkeri på Lovund i Nordland ligger innenfor en molo som begrenser tilstrømningen av oksygenrikt, nytt sjøvann til merdene. Når en brønnbåt så fyller ventemerdene med opptil 100 000 laks med en gjennomsnittsvekt på 5,2 kg, synker av naturlige årsaker oksygennivået i merdene.  

Nova Sea tok derfor kontakt med væske- og pumpespesialistene i PG Flow Solutions i Sande i Vestfold, som har utviklet en høykapasitets sjøvannspumpe som heter PG-Subflow. 

Ved å installere PG-Subflow pumpesystemet utenfor moloen, trekke et føringsrør gjennom moloen og deretter retningsstyre strømmen mot ventemerdene, pumpes 20 000 kubikkmeter friskt sjøvann i timen inn til ventemerdene som ligger innenfor moloen.  

– Vi måler vannkvaliteten kontinuerlig, og vi har faktisk målt over 20 prosent oksygenøkning i ventemerdene i løpet av kun 30 minutters pumping med PG-Subflow. Det er imponerende, sier Terje Sølna men også i tråd med forventningene i prosjektet. 

PG Flow Solutions har utviklet, sammenstilt, levert og installert PG-Subflow, som består av to pumper med elektromotor, frekvensomformere og to kontraroterende propeller koblet på ulike motorer. Alt utstyret er elektrisk og egnet for drift i sjøvann.  

– Dette er høykapasitetspumper som kan pumpe 20 000 kubikkmeter sjøvann i timen til tross for relativt beskjeden effekt på 21,5 kilowatt per pumpe, noe som bidrar til å holde driftskostnadene lavest mulig, sier Øyvind Berg, salgs- og markedssjef i PG Flow Solutions. 

ANLEGG: Nova Seas anlegg i Lovund sysselsetter 125 personer. FOTO: PG FLOW SOLUTIONS

I tillegg til selve pumpesystemet, har PG Flow Solutions også levert vannføringsrørene som strekker seg fra utenfra moloen og gjennom moloen til utslippspunktet 8-10 meter innenfor moloveggen. PG Flow Solutions gjennomførte installasjonen av pumpene, mens Nova Sea hadde ansvaret for båtløft og fundamentering.  

Nova Sea er den første aktøren som har tatt i bruk PG-Subflow 

– Pumpesystemet har gått kontinuerlig siden midten av juli, med svært gode resultater. De seks ventemerdene får en jevn og fin strømning av frist sjøvann uten at nota legger seg for mye inn og presser fisken. Vi er svært godt fornøyd med samarbeidet med Nova Sea og opplever allerede økt interesse for PG-Subflow fra andre oppdrettsaktører, sier Øyvind Berg.  

Slakteriet til Nova Sea på Lovund har en kapasitet på vel 320 tonn fersk laks og 30 tonn filet daglig. Anlegget sysselsetter omtrent 125 personer.  

PG Flow Solutions tilbyr patenterte løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold. 

Kilde: Pressemelding

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141