23948sdkhjf

Ny type fôrflåtemodell i stål

Arctic Offshore Farming har investert i ny type fôrflåtemodell i stål som ruver i størrelse og robusthet. Gigantflåten har i tillegg et svært miljøvennlig fôringssystem.

- En fôr- og serviceflåte med tilsvarende kombinasjon av egenskaper er ikke tidligere levert i oppdrettsbransjen. Dette er den tøffeste flåten AKVA group noen gang har laget og den tåler «uvær fra alle kanter», sier Kent Ims Borsheim, prosjektleder i AKVA group i en pressemelding.

Fôr- og serviceflåten AC800PVDB har en unik sammensetning; den er over 64 meter lang og bygget for ekstreme forhold med en total tonnasje på 800 tonn, har flunkende ny miljøvennlig vannbåren fôringsteknologi og er dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på 6,5 meter - spesielt designet for eksponerte lokaliteter.

Dette er også den første flåten som er designet for å ta inn fôrslangene fra bunn av flåten for å kunne benytte alle sider av flåten til blant annet mottak av fôr. I tillegg er flåten utstyrt med en integrert båtgarasje som kan ta inn båter på opptil 10,5 m i akterenden av flåten.

- Vi har stor respekt og er veldig takknemlige for at NRS/AOF ga oss tillit til å utvikle denne fôrflåten som representerer det ekstreme på mange måter; med krav til å tåle svært tøffe værforhold, tilrettelegging av drift som krever stor lastekapasitet – og i tillegg legge vekt på miljøeffekter ved selve fôringsteknologien og ikke minst et godt arbeidsmiljø for mannskapet ombord, sier salgsdirektør Hans-Øyvind Sagen ved AKVA group.  

Flåten skal plasseres på lokasjonen Fellesholmen vest for Tromsø.

Store energibesparelser

AKVA group har designet flåten med ny teknologi for vannbåren fôring som første gang ble presentert på AquaNor i 2019. Dette er den andre flåten som leveres med den nye typen vannbåren fôringsteknologi.

- Med vannbåren fôring er flåten svært stillegående i drift, og eventuelt mikroplastavfall er ikke en problemstilling for PE fôrslanger med vanntransport, sier Borsheim.

Vannbåren fôring representerer et skifte til ekstremt lavt energiforbruk sammenlignet med lufttransport av fôret. Tester som ble utført under utviklingen av vannbåren fôring viste en energireduksjon på hele 70-90 prosent sammenlignet med lufttransport.

- Det lave energiforbruket på fôring representerer en betydelig kostnadsbesparelse i generatordriften. Det tilsvarer rundt 200 000 kroner i månedlige besparelser for et konvensjonelt fôringsanlegg med 8-10 merder, sier Borsheim. 

Konstant fôringskapasitet og dyp fôring

Med luftbåren fôring er fôringskapasiteten opp mot 200 kg per minutt på avstander opptil 50 meter, og deretter synker fôringskapasiteten raskt over lengre avstander. Med vannbåren fôring vil fôringskapasitet være tilnærmet konstant, uavhengig av lengden på fôrslangen.

- Vi har målt fôringskapasiteten ved vannbåren fôring opp til 600 meter, og fôringskapasiteten på 100 kg var ganske konstant også med denne lengden på fôrslangene, sier Borsheim. 

Det er fortsatt problemstillinger som bør belyses når det gjelder effekter ved vannbåren fôring kontra luftbåren fôring, og hvordan driften og teknologien bør tilpasses for å optimalisere god drift og miljøgevinster.  

- Vannbåren fôring gir også gode vilkår for «dyp fôring» som er en forutsetning ved værharde lokaliteter, og utenom lavere lusepress «på dypet», så er det flere løsninger en jobber videre med for å tilrettelegge for god fiskevelferd og bedre tilvekst ved «dyp drift», blant annet lysforhold og fôrspredning, sier salgsdirektør i AKVA group Nordic, Hans-Øyvind Sagen.

Arctic Offshore Farming AS (AOF) er et heleid datterselskap i Norway Royal Salmon ASA (NRS). I 2018 fikk NRS/AOF tildelt utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet for å utvikle halvt nedsenkbare stålkonstruksjoner (merder) for oppdrett av laks i Troms. Det bygges to merder med samlet kapasitet på 5990 MTB og oppdrettsanlegget skal plasseres ved Fellesholmen vest for Tromsø. Anlegget kontrolleres og styres fra en felles fôr- og serviceflåte, utviklet i samarbeid med, og bygget av, AKVA group. Anlegget skal stå klart for å sette fisk i merdene sommeren 2021 med første produsert fisk klart for levering til markedet i 2022.

Kilde: Pressemelding fra Arctic Offshore Farming

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078