23948sdkhjf

Avvik avdekket før brannen på Melkøya

I uken før hendelsen gjennomførte Petroleumstilsynet et elektro- og storulykketilsyn på anlegget, og torsdag 24. september delte Petroleumstilsynet muntlig en første oppsummering etter tilsynet. Her informerte Petroleumstilsynet at de hadde observert at flere tiltak/avvik ikke har blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017, og at det i systemet for oppfølging av dette er gjort feilregistreringer.

Dette skriver Equinor i en pressemelding fredag morgen.

– Equinor ser alvorlig på tilbakemeldingene og vi har allerede startet arbeidet med å undersøke grunnlaget for funnene med sikte på å gjennomføre tiltak som utestår i påvente av den endelige tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet. Equinor vil også evaluere om funnene er enkeltstående eller skyldes mangelfulle rutiner/systemer, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Equinor skriver videre i meldingen at hendelsen på Hammerfest LNG denne uken var alvorlig.

- Vi er svært takknemlige for innsatsen fra lokale nødetater og for den jobben Equinors egen beredskapsorganisasjon gjorde for å slokke brannen i en svært krevende situasjon. Vi er veldig glade for at ingen ble fysisk skadet i brannen eller i håndteringen av den. Det er det aller viktigste for oss, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

– Brannen var dramatisk, spesielt for ansatte, leverandører og naboer i Hammerfest. Vi følger jevnlig opp alle som jobber på Hammerfest LNG med informasjon om hendelsen og hvordan vi håndterer den videre. I dette arbeidet inngår allmøter og møter i avdelingene i tillegg til at de som kjenner behov for det kan snakke med helsefaglig personell, sier Rummelhoff.

Også i lokalsamfunnet er det behov for informasjon om hendelsen og om sikkerheten på anlegget.

 

– Vi tar på alvor at mange i Hammerfest har opplevd hendelsen som svært dramatisk. Vi har hatt møter med lokale politikere og lokalsamfunnet i Hammerfest for å informere og svare på spørsmål om dette, og vi vil fortsette med dette arbeidet i ukene framover, sier Rummelhoff.

Både Petroleumstilsynet og Equinor gransker hendelsen for å avklare hendelsesforløp og for å finne utløsende og bakenforliggende årsaker. I tillegg etterforsker også politiet brannen. Equinor hadde før brannen initiert gransking av en gasslekkasje som oppstod om lag to uker tidligere.

Selv om det er ikke er noe som tyder på at det er en sammenheng mellom brannen og lekkasjen, vil Equinor likevel undersøke om gasslekkasjen på noen som helst måte kan knyttes til brannen, samt avdekke om strømutfallet i Hammerfest 28. september har sammenheng med brannen.

– Equinors og Petroleumstilsynets gransking blir viktige for å identifisere tiltak som skal forhindre at lignende hendelser kan skje igjen. Vi vil støtte granskingsarbeidet og politiets etterforsking der det er behov for det, sier Rummelhoff.

Equinor har etablert et separat prosjekt som skal vurdere tilstanden til anlegget og gjøre tiltak for sikker oppstart.

– Vi jobber nå med å kartlegge skadeomfanget etter brannen og går grundig gjennom den tekniske integriteten til anlegget. Sikkerheten kommer først, og vi kommer til å bruke den tiden vi trenger for å sørge for en trygg oppstart. Det er fortsatt for tidlig å si når anlegget kan være tilbake i drift, sier Irene Rummelhoff.

 

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.126