23948sdkhjf

Ptil gransker Johan Castberg-utbyggingen

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av årsakene til utfordringer med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg-feltet.

Det skriver tilsynet i en pressemelding.

Johan Castberg-feltet er under utbygging, med Equinor som operatør og Petoro og Vår Energi som øvrige rettighetshavere.

Den 25. juni 2020 ble Ptil kjent med at Equinor hadde identifisert større utfordringer knyttet til kvalitet på sveiser i skroget på Johan Castberg FPSO. I tillegg var Ptil kjent med at det var oppdaget feil i analyseprogrammet som brukes til utmattingsberegninger.

Utbedringsarbeidet medfører at skroget til Johan Castberg blir forsinket i forhold til plan for utbygging og drift (PUD). Utbedringsarbeidet knyttet til sveise- og utmattingsanalysefeil medfører videre en usikkerhet knyttet til skrogets integritet i feltets levetid.

Bakgrunn

Både i Meld. St. 12 (2017-2018) Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og tillegg til tildelingsbrev 2018 ble viktigheten av Ptils tilsyn med tidligfase og feltutbygginger belyst. Som en følge av dette gjennomførte Ptil en utredning av feltubyggingsprosjekter på norsk sokkel.

Utredningen inneholder er rekke viktige lærepunkter for å sikre en god prosjektgjennomføring.

Gjennom en gransking vil vi kunne vurdere om anbefalingen fra utredningen er tatt hensyn til, samt identifisere ytterlige lærepunkter for nye feltutbygginger.

Gransking

«Vi har besluttet å granske årsakene til utfordringer med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå.

Hensikten med granskningen er å identifisere årsakene til at Johan Castberg-prosjektorganisasjon ikke har avdekket sveise- og analysefeilene på et tidligere tidspunkt», heter det i pressemeldingen fra Ptil.

Prosjektets oppfølgingsstrategi, rapportering til rettighetshavere og myndigheter samt prosjektets verifikasjonsplaner vil inngå i granskningen. Granskningen skal også bidra til læring for framtidige feltutbygginger.

Granskningen avgrenses til perioden fra kontraktstildeling for fabrikasjon av skroget fram til Ptil ble kjent med omfanget av utfordringene 25. juni 2020.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • Klarlegge forløpet
  • Vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av sveise- og analysefeil for sikkerheten
  • Vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • Identifisere eventuelle brudd på regelverket
  • Presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på ptil.no.

 

Kilde: Pressemelding fra Petroleumstilsynet (Ptil)

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094