23948sdkhjf

Equinor lanserer maritime klimaambisjoner

På FNs internasjonale dag for verdens hav lanserer Equinor ambisjoner for å redusere egne utslipp fra skip, og for hvordan selskapet skal bidra til å avkarbonisere skipsfart.

Les også: Langvarig nedstenging brann

Equinors maritime klimaambisjoner er en del av selskapets klimaveikart som ble lansert 6. februar 2020. Klimaveikartet skal sikre selskapet en konkurransedyktig og robust forretningsmodell for langsiktig verdiskaping i tråd med Paris-avtalen.

Maritim sektor representerer 6 % av de totale klimagassutslippene i Norge og 2-3 % av globale utslipp. Equinor er både produsent og leverandør av drivstoff til maritim sektor, og har en betydelig global maritim aktivitet med omkring 175 fartøy på kontrakt for selskapet til enhver tid. 

– Equinor har, som produsent og bruker av maritimt drivstoff, en betydelig mulighet til å bidra til avkarboniseringen av skipsfarten. Fra vår posisjon på norsk sokkel skal vi utvikle nye løsninger som kan bidra til betydelige utslippsreduksjoner sammen med den maritime næring sier Irene Rummelhoff konserndirektør for Markedsføring midstrøm og prosessering (MMP) i Equinor.

For Equinors maritime virksomhet er ambisjonen:

Les også: Martin Linge blir dobbelt så dyrt

  • Innen 2030: Halvere maritime utslipp i Norge sammenliknet med utslippene i 2005.
  • Innen 2050: Halvere globale utslipp sammenliknet med utslippene i 2008. 

Ambisjonene for den maritime virksomheten er i tråd med målene til den Internasjonale sjøfartsorganisasjonen for global skipsfart (IMO) og mål satt av norske myndigheter. 

Som leverandør av drivstoff til maritim sektor er Equinors ambisjon:

  • Innen 2030: Trappe opp produksjon og bruk av lavkarbondrivstoff.
  • Innen 2050: Betydelig øke produksjon og bruk av nullutslippsdrivstoff.

Equinor har jobbet systematisk for å redusere karbonintensiteten gjennom utvikling av nye fartøytyper og bruk av alternative drivstofftyper i nært samarbeid med industrien. Equinor har vært pioner for bruk av LNG som drivstoff, og vi tar i løpet av 2021 i bruk LPG som drivstoff i stor skala.

SATSER MARITIMT: Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring midstrøm og prosessering (MMP), og Kjetil Johnsen, direktør for Shipping, skipsteknologi og vetting. FOTO: EQUINOR

Les også: Streiken kan stenge Johan Sverdrup-feltet

Nye hybridbatterisystem er tatt i bruk for sju forsyningsfartøy på norsk sokkel, og neste generasjon fartøy med kombinasjonsdrivstoff innføres i flåten fortløpende. Selskapet har også i samarbeid med den maritime industrien startet utviklingen av verdens første forsyningsskip på utslippsfri ammoniakk.

Equinor vil fortsette å støtte opp om utvikling av lavkarbondrivstoff til næringen. I en mellomfase vil bruk av batterier, hybridløsninger og LNG- og LPG-løsninger bli tatt i bruk. Etter hvert er ambisjonen å utvikle verdikjeder for nullutslippsdrivstoff til maritim sektor som gradvis skal ta over for lavkarbondrivstoff.

– Equinor vil spille en viktig rolle i å utvikle nye nullutslippsdrivstoff til skipsfarten, som for eksempel hydrogen og ammoniakk i kombinasjon med karbonfangst og lagring. Som en stor, maritim aktør og produsent av maritimt drivstoff kan vi bidra til å etablere nye verdikjeder i sektoren, for eksempel gjennom pilotprosjekt sammen med andre aktører. Vi ser dette som en spennende forretningsmulighet som passer inn med selskapets strategi, teknologiske fortrinn og Norges rolle som laboratorium for ny, maritim teknologi, sier Rummelhoff.  

Equinor har identifisert følgende områder for utvikling av nullutslippsdrivstoff for maritim sektor:

Les også: Økte kostnader og korona gir utsettelse for prosjekter

  • Øke andelen biodrivstoff i marint drivstoff.
  • Utvikle ammoniakk og hydrogen fra naturgass i kombinasjon med karbonfangst og lagring eller ved elektrolyse av vann fra fornybar kraft. 

– En vellykket utvikling av nullutslippsdrivstoff til maritim sektor vil kreve et tett samarbeid mellom industrien, skipsredere, teknologileverandører, internasjonale organisasjoner og myndigheter. Dersom vi lykkes, vil vi kunne gjøre skipsfarten utslippsfri og bidra til en mer bærekraftig utnyttelse av verdenshavene, sier Kjetil Johnsen, direktør for Shipping, skipsteknologi og vetting.

– Fra 2015 har Equinor foretatt en gradvis fornyelse av sin tankskipflåte. Denne utskiftingen er et viktig bidrag til å nå de ambisjonene Equinor har satt. Vi forventer at den totale karbonintensiteten for tankskipflåten vil bli redusert med 45 % i 2025 i forhold til 2008, sier Johnsen.

 

Kilde: Pressemelding fra Equinor

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11