23948sdkhjf

Hydro får bygge kraftverk

Olje- og energidepartementet har gitt Hydro Aluminium AS konsesjon til bygging av Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk i Luster kommune. Tiltakene innebærer opprustning- og utvidelse av de allerede regulerte Fortun-Grandfastavassdragene.

Øyane kraftverk vil gi en årlig produksjon på 66 gigawattime (GWh). Illvatn pumpekraftverk vil gi en årsproduksjon på 113 GWh.

Dette skriver Olje- og energidepartementet (OED) i en pressemelding.

- Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte et vassdrag som allerede er bygd ut for vannkraft på en enda bedre måte.  Med slike prosjekter får vi en betydelig fornybar kraftproduksjon med begrensede miljøinngrep. Denne utbyggingen vil også være viktig for næringslivet og sysselsettingen i denne delen av Vestland, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Øyane kraftverk vil utnytte restvannføring i Fortunselva. Inntaket til kraftverket vil ligge nedenfor Spitarfossen. Dermed er de negative konsekvensene for landskap, friluftsliv og naturmiljø redusert i betydelig grad.  Utbyggingen gjør at vannføringen blir redusert i Fortundalselva. Derfor er det fastsatt minstevannføring av hensyn til fisk. Miljøkonsekvensene anser vi dermed for å være akseptable.

Illvatn pumpekraftverk skal pumpe opp vann fra Fivlemyr i flomperiodene for lagring i et utvidet magasin i Illvatn til produksjon av kraft i vintermånedene. Det er samtidig gitt tillatelse til å øke reguleringshøyden i Illvatn fra 15 m til 62 m ved senking. Det er fastsatt vilkår om prioritert oppfylling av Illvatn om våren. Av hensyn til villrein er det pålagt at det settes opp bomvei og fastsatt vilkår om kort byggetid.

- Regjeringen prioriterer prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraft, noe dette prosjektet vil bidra til. Tilleggsreguleringen av Illvatn gir ny verdifull regulerbar produksjon, og sørger for å optimalisere produksjonen fra Fortun- og Grandfastavassdragene på en bedre måte enn i dag, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Det er også gitt tillatelse til å bygge en 11 km lang 132 kV luftledning fra Sveinsøystølen til Illvatn kraftverk. Ledningen vil ha noe negativ påvirkning på landskap og friluftsliv, men kommer i et område som allerede er preget av eksisterende vannkraftutbygging.

 

Kilde: Pressemelding fra Olje- og energidepartementet

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109