23948sdkhjf

Peab bygger landbasert settefiskanlegg for SalMar

For 439 millioner kroner eks. mva. skal Peab Bjørn Bygg utvide SalMars landbaserte settefiskanlegg i Gjøvika på Senja.

Peab Bjørn Byggs oppdrag er å bygge et nytt, landbasert settefiskanlegg med sju avdelinger. Nybygget får et fotavtrykk på totalt 13 200 m2. I tillegg omfatter kontrakten bygging av servicearealer og en etasje over deler av settefiskanlegget. Her blir det blant annet fórlager, verksted, laboratorier, felles kantine og hybler til ansatte på vakt.

− Dette er et svært viktig prosjekt for oss i Peab, som har et mål om å være en lokal samfunnsbygger i nord. For det første blir dette en stor byggeplass, der rundt 100 personer til enhver tid vil jobbe. Det betyr både god sysselsetting, samtidig som prosjektet gir mange positive ringvirkninger i det lokale næringslivet, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Bygges med lokale krefter Prosjektet vil bemannes både med ressurser fra Peab i Tromsø og med lokale krefter fra Peabs avdeling på Finnsnes.

− På Finnsnes gjennomførte vi i fjor sommer en virksomhetsoverdragelse av Aktør som bygger, som en del av vår strategiske satsing i Midt-Troms. Vi ser det som en styrke at vi nå kan tilføre prosjektet lokale ressurser, og mener det viser viktigheten av å satse lokalt ute i distriktene. Vi har og gått til ansettelser i forbindelse med denne jobben for å styrke oss, både totalt i nord og spesielt i Midt-Troms, sier Skaar Knutsen.

Attraktiv jobb for egne fagarbeidere og lærlinger Kai Ole Berntsen i Peab Bjørn Bygg har det overordnede ansvaret for prosjektet i utførelsesfasen. Han opplyser om at prosjektet vil bli gjennomført med Peabs egne fagarbeidere og lærlinger, så langt det finnes kapasitet. På en jobb av denne størrelsen er de også avhengig av samarbeid med andre, og på det meste vil rundt 100 fagarbeidere jobbe på rotasjonsturnus.

− Vi vet at dette kommer til å bli en attraktiv jobb for våre medarbeidere, og mens vi driver dette prosjektet, vil vi også til å drive «Senjas største hotell», på 80 rom i form av en boligrigg på byggeplassen, sier Kai Ole Berntsen, som har det overordna ansvaret for prosjektet i utførelsesfasen.

Innovasjon og kunnskap Kontrakten mellom Peab Bjørn Bygg og SalMar Settefisk ble signert 12. mars. Den er en totalentreprise, med en kontraktssum på 439 millioner kroner eks. mva.

− Nå får vi erfaring med å bygge settefiskanlegg på land, en type prosjekt vi vil se mer av fremover. De nye landanleggene gir god kontroll på miljøpåvirkning i produksjon av settefisk. Det er positivt! Nå skal vi bygge enda mer kompetanse og gode relasjoner for fremtiden i dette markedet. Ny kompetanse og relasjoner kan åpne nye muligheter og gi innovasjon og kunnskap til bedriften. Vi gleder oss, sier Skaar Knutsen.

Peab Bjørn Bygg er totalentreprenør for bygg, og Billund Aquaculture er totalentreprenør for selve fiskeprosessen. Begge er solidarisk forpliktet til å levere et komplett anlegg i henhold til resultatet av samspillsfasen.

Oppstart på byggeplass skjer i mai 2020, og ferdigstillelse er planlagt til juli 2022.

Fakta om prosjekt Senja 2:

  • Nytt landbasert settefiskanlegg
  • Fotavtrykk: 13 200 m2
  • Total bygningsmasse: 16 000 m2
  • Totalt sju avdelinger: 1 klekkeri, 2 startfóring, 2 yngel, 2 påvekstavdelinger
  • I tillegg bygges servicearealer som fórlager, tekniske rom, verksted, laboratorier, felles kantine for begge byggene, og hybler til de ansatte som er på vakt
  • Arkitekt: Voll Arkitekter v/ansvarlig arkitekt Ole Løkken
  • Oppstart: Mai 2020
  • Ferdigstillelse: Juli 2022

 

Kilde: Pressemelding fra PEAB

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079