23948sdkhjf

Ny NHO-rapport: Klimaforpliktelser gir Norge konkurransekraft

Fremtidig verdiskapning innen energi og industri kan bidra vesentlig til å opprettholde velferds-Norge, samtidig som landet kan oppfylle sine forpliktelser i internasjonale klimaavtaler innen 2050.

Dette går fram av rapporten «Veikart for fremtidens næringsliv», som SINTEF har gjort på oppdrag fra NHO. Konklusjonen i rapporten er positiv og bygger på følgende vurderinger:

For det første fordi Norge er en energinasjon. Vi er rike på fornybare energiressurser, noe som gir store konkurransefortrinn for industrien vår.

Dette går fram av en artikkel på SINTEFs hjemmeside.

For det andre fordi vi er en kunnskapsnasjon. Både da vi utnyttet vannkraftressursene, og da vi fant store olje- og gassressurser, investerte vi tungt i å utvikle egen kompetanse. Dette sikret utviklingen av hele verdikjeder basert på forskning og utdanning i verdensklasse.

Ut av slik satsing vokser samskaping: Viljen til å samarbeide og å dele kunnskap og ressurser for å nå ambisiøse mål, er avgjørende for å løse vår tids største samfunnsutfordringer og innfri ambisjonen om å være en bærekraftig velferdsnasjon også i fremtiden. Samskaping er en anerkjent praksis her til lands, gjerne omtalt som «den norske samarbeidsmodellen». Om vi følger oppskriften som har tatt oss dit vi er i dag, kan samskaping fortsatt bidra til å gjøre oss godt rustet for fremtiden, konkluderer SINTEF.

Det er gjennom samskaping at prosessindustrien vår, med sine 50 000 arbeidsplasser, skal forbli minst like stor i 2050 som i dag, og samtidig videreutvikle fremtidens lavutslippssamfunn. Vår ledende rolle innenfor fangst og lagring av CO2 (CCS) bør brukes til å styrke konkurransekraften til eksisterende industri. Dette kan potensielt skape titalls tusen nye arbeidsplasser i Norge.

Hydrogen fra fornybar energi eller fra naturgass med CCS kan sikre verdien av naturressursene våre i et lavutslippssamfunn.

– CCS, Hydrogen og offshore vind gjør det mulig å levere avkarbonisert energi til Europa samtidig som vi kan eksportere teknologien, utdyper Forskningsdirektør Petter Støa i SINTEF, som er førsteforfatter av rapporten.

Les hele artikkelen på Sintef.no her.

Kilde: SINTEF

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094