23948sdkhjf

Statnett tilrettelegger for næringsutvikling på Nordmøre og i Romsdal

Statnett iverksetter tiltak som vil imøtekomme elektrifisering og nytt forbruk frem mot 2025, og ser samtidig på ytterligere tiltak for å tilrettelegge for økt elektrifisering på lengre sikt i regionen.

 -Forsyningssikkerheten til Nordmøre og Romsdal er i dag god som følge av investeringer i nett over lang tid i, og i tilknytning til, regionen. Vi har nå et sammenhengende 420 kV nett fra Trøndelag til Sogndal, men ny næringsutvikling og elektrifisering av eksisterende næringer krever nettiltak, sier Håkon Borgen, konserndirektør for Teknologi og utvikling i Statnett.

-Regionen står foran en storstilt elektrifisering innen flere bransjer, i likhet med store deler av landet. Statnett har lenge sagt at fremtiden er elektrisk. Nå ser vi at det er i ferd med å bli en realitet i kanskje enda større grad og raskere enn forutsatt, sier Borgen.

 -I løpet av de siste to årene har det kommet mange henvendelser knyttet til nytt forbruk på Nordmøre og i Romsdal. Planene for nytt forbruk overgår dagens nettkapasitet og det er nødvendig å utrede tiltak for å øke kapasiteten. Vi har derfor startet opp et arbeid for å vurdere hvilke tiltak i kraftnettet som kan møte disse behovene – enten det er i transmisjonsnettet eller i regionalt nett. Dette gjør vi i samarbeid med de regionale nettselskapene, og i tett dialog med aktører og myndigheter i regionen, presiserer Borgen.  -Allerede nå har vi en løsning som vil dekke ny kapasitet som er meldt i regionen fram mot 2025, forsikrer Borgen. -Vi vil øke transformeringskapasiteten i flere stasjoner i transmisjonsnettet for å sikre at næringsutviklingen i regionen ikke stopper opp.

Det ble i dag avholdt et møte i Molde hvor både næringsliv og regionale myndigheter i regionen deltok.

 -Det er viktig å avdekke alt som kan kreve nettkapasitet i tiden fremover, innen alle næringer. Nå i etterkant av møtet vil vi møte ulike bransjer for å sikre at alle behov er fanget opp, da særlig med fokus på mere langsiktige tiltak i regionen, legger Borgen til.

Tiltak allerede i prosess  -For å møte allerede innmeldte behov som kommer innen de nærmeste årene vil det være nødvendig med økt transformering i Ørskog transformatorstasjon. Våre analyser viser at dette er en god, rasjonell løsning som kan realiseres relativt raskt. Vi har derfor valgt å starte arbeid for å få omsøkt og etablert dette tiltaket. Dette forventer vi vil kunne være på plass innen utgang av 2023, og gi kapasitet til økt forbruk i Istad og NEAS sitt konsesjonsområde, forklarer Borgen. - Med mindre systemdriftstiltak, som bruk av systemvern på større industri, sikrer vi at nytt forbruk kan realiseres før ny transformator er på plass.

 -Vi har også besluttet å etablere transformering mellom 420 og 132 kV i Surna stasjon, noe som vil gi bedre kapasitet inn til og ut av NEAS-området, og gjøre det enklere å håndtere de store variasjonene i kraftbalansen her. Vi starter nå arbeidet med en konsesjonsprosess også for dette tiltaket.

Det ble i 2015 gjennomført en KVU knyttet til ønske om bedret leveringssikkerhet til aktørene på Nyhamna. Tiltakene man konkluderte med den gang, og som ikke ble videreført etter ønske fra kunden selv, vil igjen bli vurdert nå, men det som må være førende for nye tiltak er hvor nytt forbruk kommer, når det kommer og hvor stort det er.

 - Gjennom Næring og Nett-prosessen vi nå har startet sammen med de regionale nettselskap vil vi vurdere behov for ytterligere tiltak både i regionalnett og sentralnett for å kunne møte nytt forbruk i regionen som ligger lengre fram i tid, avslutter Borgen.

“Næring og Nett”- prosessen vil pågå i store deler av 2020 og det er opprettet en prosjektside hvor informasjon vil legges ut fortløpende: https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-midt/naring-og-nett-nordmore-og-romsdal/

 

Kilde: Pressemelding fra Statnett

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078