23948sdkhjf

Avtakende optimisme i olje- og gassnæringen

En ny studie publisert av DNV GL viser en avtagende optimisme når det gjelder vekst i olje- og gassnæringen i det kommende året.

Dette faller sammen med usikkerhet rundt oljeprisen og de globale økonomiske forholdene, noe som næringen anser som de viktigste hindringene for vekst.

Les også: Første verifikasjon av maritim datasikkerhet

Det kommer fram av en pressemelding fra DNV GL.

Selv om to tredeler (66 prosent) av topplederne i olje- og gassektoren har tro på at næringen vil vokse i 2020, er dette en nedgang på 10 prosentpoeng fra de 76 prosent som ble rapportert i 2019; dette utgjorde toppen på et oppsving fra bunnivået på 32 prosent i 2017. Færre enn halvparten (46 prosent) av respondentene tror at flere store og kapitalintensive prosjekter vil få godkjenning i år enn i 2019, en nedgang fra to tredjedeler (67 prosent) i fjor.

Rapporten «New Directions, Complex Choices: The outlook for the oil and gas industry in 2020» er basert på en spørreundersøkelse blant mer enn 1000 toppledere i olje- og gassektoren globalt og dybdeintervjuer med bedriftsledere i næringen. DNV GLs studie, som nå utgis for tiende år på rad, måler næringens synspunkter, forventninger og prioriteringer, og gir faglig baserte analyser av de viktigste utfordringene og mulighetene for det kommende året.

Store olje- og gassprosjekter vil kanskje ikke ha like enkel tilgang til kapital i 2020 som de hadde i 2019, men selskaper som opererer på tvers av næringens verdikjede forventer å øke sine investeringer dette året på områder som vil kunne gi dem en langsiktig posisjon i energiskiftet. Andelen som rapporterer at deres organisasjon er i ferd med å aktivt tilpasse seg en mindre karbonintensiv energiprofil, økte fra 44 % for to år siden til 60 % i 2020.

Les også: Batterirapport gir klare anbefalinger

På tross av uvissheten rundt veksten i sektoren i 2020 har lederne i olje- og gassnæringen tro på at de vil ri stormen av, og at de vil kunne dra nytte av tidligere kostnadsreduksjoner for å skape overskudd. Rundt 64 % forutser at deres organisasjon vil oppnå lønnsomhetsmålene i år (hovedsakelig likt andelen på 62 % i 2019), og nærmere halvparten (46 %) sier at deres selskap vil kunne oppnå akseptabel lønnsomhet selv om oljeprisen skulle holde seg på under 50 USD pr. fat i gjennomsnitt. Dette er en høy andel, gitt at det er bare i ett av de siste femten årene (2016) at vi har sett årlige gjennomsnittpriser på under 50 USD pr. fat.

- Selv om næringen opplever vedvarende usikkerhet, økende kompleksitet og nye former for risiko, ser vi også en næring som tar modige beslutninger, bygger opp sin produktivitet og møter langsiktige utfordringer mens verden staker ut en kurs mot en mindre karbonintensiv fremtid, sier Liv A. Hovem, administrerende direktør i DNV GLs olje- og gassdivisjon.

NY RAPPORT: Divisjonsdirektør for olje og gass i DNV GL, Liv A. Hovem. FOTO: DVN GL

- Vår studie viser at olje- og gassnæringen har satt karbonreduksjon høyt opp på sin dagsorden, og dette vil forbli en prioritert oppgave til tross for usikkerheten i et fluktuerende marked og stagnerende forventninger til vekst i næringen i 2020, fortsetter hun.

Les også: Forsvarets prestisjeskip har fått seilingsforbud

DNV GLs studie viser at flere olje- og gasselskaper enn noen gang før tar skritt for å redusere karbonutslipp, og andelen som forventer å øke eller opprettholde sine investeringer i karbonfjerning har økt kraftig fra 54 % til 71 % på bare 12 måneder. Det er betegnende at de følger flere ulike fremgangsmåter, inkludert diversifisering mot fornybar energi, reduksjon av karbonutslipp fra olje- og gassutvinning og økning av investeringene i karbonfri gass, slik som hydrogen (produsert gjennom elektrolyse og ved bruk av fornybare energikilder, eller fra naturgass kombinert med karbonfangst og -lagring).

Andelen olje- og gasselskaper som har planer om å øke investeringene i fornybare energikilder, har gått opp fra 34 prosent i 2019 til 44 prosent i 2020. Vindkraft til havs ligger på topp, der 63 prosent av organisasjonene forventer å investere mer, en oppgang fra fjorårets 40 prosent.

Næringens intensjoner om å øke investeringene i hydrogenbasert aktivitet har mer enn fordoblet seg fra i fjor. 42 prosent av respondentene sier at de vil øke satsingen på dette området i 2020, en oppgang fra 20 prosent i 2019.

Det vil være behov for olje og gass i energisystemet i mange tiår framover, og dette forventes å ville dekke 46 prosent av verdens energibehov i 2050, sammenlignet med 54 prosent i dag, ifølge DNV GLs Energy Transition Outlook for 2019. Denne prognosen går lenger enn Parisavtalens mål om halvannen graders global temperaturøkning i 2028.

Les også: DNV GL: Avgjørende å få til karbonfangst og -lagring

-Stadig flere i vår sektor har innsett at vi ikke kan sitte og vente på en perfekt løsning for et direkte sprang inn i et fullstendig karbonfritt energisystem. I mellomtiden vil næringen slippe ut for mye CO2. Vi må derfor intensivere arbeidet med å fjerne karbonutslippene fra olje- og gassnæringen ved hjelp av den teknologien vi allerede har, og på denne måten oppfylle nasjonale og internasjonale klimamål, sier Hovem.

Kostnadseffektivitet vil bli høyest prioritert av nesten en tredjedel av lederne i olje- og gasselskapene (32 prosent), opp fra 21 prosent for ett år siden. Åtte av ti (81 prosent) respondenter tror at næringen må utvikle nye driftsmodeller for å kunne oppnå ytterligere kostnadsbesparelser, i erkjennelse av det faktum at de tydeligste kostnadskuttene allerede har blitt foretatt som følge av prisfallet på olje i 2014.

Så godt som alle respondentene (92 prosent) forventer at deres organisasjon vil øke eller opprettholde sine utgifter til digitalisering i 2020. Ledere i olje- og gassnæringen som mener at deres organisasjon ligger i forkant når det gjelder digitalisering, har også større tro på at deres organisasjon har gode utsikter og er mer motstandsdyktig mot svingninger i oljeprisen, og de foretar også større investeringer i energiskiftet.

 

Kilde: Pressemelding fra DNV GL

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094