23948sdkhjf

Overflatebehandling mindre farlig for miljøet

Bedrifter som driver med overflatebehandling av metaller har blitt bedre til å overholde kravene i miljøregelverket.

Det viser miljømyndighetenes landsomfattende kontroll av galvanobransjen i alle fylkene, bortsett fra Troms og Finnmark, i 2019. 

Hensikten med årets aksjon var å følge opp bransjen fra den forrige landsdekkende aksjonen i 2013, inkludert å sjekke om kontrollene hadde ført til en forbedring.

Resultatene viser at bedriftene har bedre kjennskap til kravene til internkontroll enn før og etterlever dermed regelverket bedre. Det gir positive utslag på de andre områdene som er kontrollert.

Utslippene av prosessavløpsvann er redusert og rutinene for håndtering av kjemikalier og avfall er forbedret siden forrige kontrollaksjon.Men mange bedrifter har fortsatt manglende vurderinger av miljørisiko og bryter fremdeles krav til deklarering og levering av farlig avfall.

Galvanobransjen utfører kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling av metaller. Det er cirka 143 bedrifter i Norge som har galvanotekniske prosesser. I årets aksjon ble 49 bedrifter i bransjen kontrollert.

Bedriftene som driver med overflatebehandling bruker kjemikalier, og i driften oppstår det farlig avfall. Det er viktig at virksomhetene håndterer kjemikalier og avfall på forsvarlig måte for å hindre at farlige stoffer kommer ut i miljøet og forurenser vann og grunn. 

Fylkesmannen følger opp bedriftene ved å kontrollere at brudd på regelverket blir utbedret. De vil ved behov gjennomføre oppfølgende tilsyn og utarbeide egne tillatelser til virksomhetene.

Kilde: Pressemelding fra Miljødirektoratet

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.157