23948sdkhjf

Fortsatt farlige utslipp fra demoleringsanlegg

Det er gått et år siden Miljødirektoratet oppdaget farlige utslipp fra demoleringsanlegget til Kværner på Stord. Nå er det oppdaget nye farlige utslipp.

Det var under et tilsyn tidligere denne måneden at Miljødirektoratet oppdaget at Kværners demoleringsanlegg på Stord fortsatt slipper ut farlige stoffer. Denne gang var det snakk om sink- og suspenderte stoffer. For et år siden oppdaget samme etat ved et tilsvarende tilsyn at anlegget hadde ulovlig høye utslipp av miljøskedelige PFAS- og PFOS-stoffer.

Ifølge Stord24.no er det snakk om følgende avvik ved Kværners anlegg: Det er mangler ved bedriftens måleprogram, virksomheten har i enkelte uker hatt langt høyere utslipp av sink og suspendert stoffer enn det som er tillatt, lagring av konstruksjoner følger ikke kravene som er gitt i bevillingen og det er enkelte mangler i systemet for kontroll og vedlikehold av såkalt utslippskritisk utstyr.

«Det er spesielt høye verdier for sink. For eksempel ble det i februar målt ukesmiddelverdier på 2,5 til 7,5 milligram per liter for sink, mot grensa på 0,25 milligram per liter», skriver Miljødirektoratet.

I tillegg får altså Kværner Stord kritikk for selve måleprogrammet og hvordan prøvene har vært tatt. Et annet kritisk punkt fra direktoratet er lagring av konstruksjoner, der det er gitt løyve til å kunne lagre disse i maks 30 dager. Undersøkelsen viste at disse har ligget lengre enn dette.

En annen alvorlig mangel som ble avdekket, var en stor og lang sprekk i betongdekket som skal hindre utslipp fra Valhall-konstruksjonen.

«Under tilsynet ble det funnet en vesentlig sprekk (noen cm brei, flere meter lang) i betongdekket. Sprekken framsto ikke som ny», skriv etaten. Direktoratet understreker at det er viktig at et slikt betong må være ugjennomtrengelig for å hindre utslipp.

Kværner har fått en frist på seg til 9. desember til å rette opp avvikene, og sende en skriftlig beskjed til direktoratet om hva som er gjort for å rette opp avvikene.

I en uttalelse til Stord24.no sier kommunikasjonssjefen i Kværner, at de er godt i gang med å rette opp avvikene som ble avdekket. Han refererer til ulike årsaksforklaringer, og sier avslutsningsvis til nettstedet:

– Det er viktig for miljøet at vi allerede resirkulerer 98-99 prosent av strukturene som kommer inn, og at også resten av materialene blir håndtert på en korrekt måte. Derfor vil vi også framover fortsette å utvikle ende bedre metoder for hvordan vi gjennomfører arbeidet på best mulig miljømessig måte, og selvsalgt innenfor retningslinjene fra myndighetene.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.141